Česky English

Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Elektrotechnická fakulta, stejně tak jako i další fakulty ČVUT, je příkladem, kdy se daří propojovat techniku a ekonomiku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd zajišťuje nejen výuku ekonomicko-manažerských a humanitních předmětů v bakalářském i magisterském studiu pro celou fakultu, ale je též garantem jednoho bakalářského a dvou magisterských oborů ve studijním programu Elektrotechnika, energetika a management:

 • Elektrotechnika a management (bakalářský obor)
 • Ekonomika a řízení energetiky (magisterský obor)
 • Ekonomika a řízení elektrotechniky (magisterský obor)

Zaměření katedry

V návaznosti na výuku vlastního oboru inženýrského studia je i činnost vědecko-výzkumného charakteru zaměřena na ekonomiku a řízení energetiky a elektrotechniky. Tato činnost je jak v oblasti teoretického výzkumu, tak i v oblasti aplikačního charakteru při řešení problematiky konkrétních společností. Šíře specializace učitelů, kteří působí na katedře, umožňuje spolupráci a poskytování poradenských služeb v následujících oborech:

Ekonomika a řízení energetiky

 • problematika řízení elektrizační soustavy
 • ekonomická optimalizace nákladů výroby a přenosu elektrické energie
 • ekonomické analýzy výroby a distribuce tepla vč. kogenerace
 • regulace v energetice a ceny energie
 • energetická politika ČR a ekologické aspekty energetiky
 • strategické problémy rozvoje energetiky
 • metody hodnocení efektivnosti energetických investic a nástroje finanční analýzy

Ekonomika a řízení elektrotechniky

 • organizace a řízení podniků a společností
 • metody hodnocení efektivnosti investic
 • modely z oblasti operační analýzy a rozhodovacích procesů
 • ekonomické a finanční analýzy, včetně oceňování podniku
 • marketingové strategie a koncepce využití marketingových nástrojů
 • systémy operativního managementu výroby
 • integrované systémy řízení podniku