Česky English
Jméno E-mail Místnost Telefon vztah k FEL
Ing. Alena Ambrožová, Ph.D. ambrozo Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, B-575c 420224355151 postgraduální student - distanční studium
Odborný asistent
Václav Bartuška bartuva2 Externí učitel - ČVUT
Spolupracovník fakulty
Ing. Jan Bejbl, Ph.D. bejblja1 Spolupracovník fakulty
Ing. Július Bemš, Ph.D. bemsjuli Praha, Jugoslávských partyzánů , B-545 420224355145 Odborný asistent
Ing. Martin Beneš, Ph.D. benes Praha, Jugoslávských partyzánů , B-545 420224355145 Odborný asistent
Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA beranj22 Praha, Jugoslávských partyzánů , B-575i 420224355155
420608959797
Odborný asistent
Ing. Michal Briaský skrnami2 Spolupracovník fakulty
Jaromíra Burešová kotlinov Praha, Jugoslávských partyzánů , B-546 420224355146 Technickohospodářský pracovník
Ing. David Čemus cemusdav postgraduální student - kombinované studium
Ing. Josef Černohous josef.cernohous Praha, Jugoslávských partyzánů , B-533 420224355136 Odborný asistent
postgraduální student - kombinované studium
Ing. Petr Červenka xcervenp postgraduální student - kombinované studium
Ing. Martin Dobiáš, Ph.D. dobiam1 Praha, Jugoslávských partyzánů , B-543 420224355143
420224355149
420604271759
Odborný asistent
Ing. Lukáš Dvořáček dvoral14 Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, B-575f 420224355152 postgraduální student - prezenční studium
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. efmertov Praha, Zikova 4, B1-223 420224355144 Profesor
Ing. Jonáš Erlebach erlebjon Praha, Jugoslávských partyzánů , B-543 Spolupracovník fakulty DPP
MUDr. Jan Fiala, Ph.D. fialaja9 Vědecký pracovník
doc. Ing. Helena Fialová, CSc. fialova Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, B-575c 420224355151 Spolupracovník fakulty
Ing. Erik Geuss, Ph.D. geusseri Odborný asistent
Ing. Richard Grünes, Ph.D. gruner1 Kladno, náměstí Sítná , B-204 420224359960 Spolupracovník fakulty DPP
Ing. Ondřej Hanuš hanuson1 Praha, Technická 2, G1-20 420224352346 postgraduální student - prezenční studium
Vědecký pracovník
Ing. Adéla Holasová holasade Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, B-575f 420224355152
420224353931
postgraduální student - prezenční studium
Bc. Aleš Holec holecal1 Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, B-575h 420224355154 Technickohospodářský pracovník
Ing. Martin Horák horakm11 Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, B-575f 420224355152 postgraduální student - prezenční studium
Spolupracovník fakulty DPP
Ing. Radek Hronza hronzrad postgraduální student - kombinované studium
doc. Ing. Milan Jäger, CSc. jager Praha, Zikova 4, B2-310 420224353316 Emeritní pracovník
Ing. Jan Jandera, Ph.D. jandera Praha, Jugoslávských partyzánů , B-541 420224355141 Odborný asistent
Ing. Kateřina Joklová joklokat postgraduální student - kombinované studium
PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D. cerna Odborný asistent
Ondřej Kasl kaslondr student - prezenční studium
Spolupracovník fakulty DPP
PhDr. Alena Klesalová klesaale Vědecký pracovník
Jitka Klinkerová klinkjit Spolupracovník fakulty DPP
prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. knapek Praha, Jugoslávských partyzánů , B-542 420224355142 Profesor
Ing. Jiří Kobosil, CSc. kobosjir Spolupracovník fakulty DPP
JUDr. Monika Kolrosová kolromon Externí učitel - ČVUT
Spolupracovník fakulty
Mgr. Peter Kopačka kopacpe1 Spolupracovník fakulty
JUDr. Mgr. Petr Košík kosikpet Spolupracovník fakulty
PhDr. Mgr. Pavel Kozelka kozelpa3 Spolupracovník fakulty DPP
Ing. Tomáš Králík, Ph.D. kralitom Praha, Jugoslávských partyzánů , B-545 420224355145 Odborný asistent
Ing. Ondřej Kreibich, Ph.D. kreibond Praha, Technická 2, G1-20 420224352346 Spolupracovník fakulty DPP
Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. rostislav.krejcar Praha, Jugoslávských partyzánů , B-537 420224355137 Vědecký pracovník
Ing. Radko Kříž krizradk postgraduální student - kombinované studium
Ing. Bc. Blanka Kučerková noskovb Praha, Jugoslávských partyzánů , B-537 420224355137 Odborný asistent
postgraduální student - kombinované studium
Ing. Michaela Lachmanová lachmmic Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, B-575f 420224355152
420724991854
postgraduální student - kombinované studium
Spolupracovník fakulty DPP
doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. lizal.lubomir Praha, Jugoslávských partyzánů , B-224 +420-22435-5153 Spolupracovník fakulty DPP
Ing. Jan Mikeš, Ph.D. mikes.jan Praha, Jugoslávských partyzánů , B-562a 420224355148 Odborný asistent
PhDr. Iva Moravcová moraviva Odborný asistent
doc. Mgr. Tomáš Mrkvička mrkvitom Spolupracovník fakulty DPP
Iva Mrkvičková mrkvick Praha, Jugoslávských partyzánů , B-546 420224355147 Technickohospodářský pracovník
Ing. Pavel Náplava naplava Praha, Technická 2, B2-39d 420224353708
420603434325
postgraduální student - kombinované studium
Vědecký pracovník
Mgr. Janka Oršuláková orsuljan postgraduální student - kombinované studium
Prof.Dr.Ing. Otto Pastor, CSc. pastoott Praha, Horská 3, A-269 420224359159 Externí spolupracovník
Ing. Pavel Pavlátka, Ph.D. pavlapav Externí učitel - ČVUT
Spolupracovník fakulty
Ing. Ondřej Pešek pesekon4 Spolupracovník fakulty
Ing. Martin Plachý plachmar 420224359277 Externí učitel - ČVUT
Ing. Tomáš Podivínský podivin Externí učitel - ČVUT
Spolupracovník fakulty
Jana Polášek Filová polasja2 Spolupracovník fakulty
Mgr. Marek Procházka prochm50 Lektor
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. safranek Praha, Jugoslávských partyzánů , B-537 420224355137 Odborný asistent
Ing. Tadeáš Salaba salabtad postgraduální student - prezenční studium
Ing. Pavel Šedek sedekpav Praha, Technická 2, B2-39d Technickohospodářský pracovník
postgraduální student - kombinované studium
Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D. slamecka Praha, Jugoslávských partyzánů , B-538 420224355138
420224358464
420603713363
Odborný asistent
Mgr. Ivan Soukup soukuiva Praha, Horská 3, A-148 420221990987 Vědecký pracovník
prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. staryo Praha, Jugoslávských partyzánů , B-540 420224355140 Profesor
PhDr. Mgr. Sherzod Tashpulatov, Ph.D. tashpshe Praha, Jugoslávských partyzánů , B-539 420224355139 Odborný asistent
Michaela Valentová, MSc., Ph.D. valenmi7 Praha, Jugoslávských partyzánů , B-541 420224355141 Vědecký pracovník
doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. vasicek Praha, Jugoslávských partyzánů , B-540 420224355134 Docent
doc. Ing. Jaromír Vastl, CSc. vastl Praha, Jugoslávských partyzánů , B-545 420224355145 Emeritní pracovník
Spolupracovník fakulty
Ing. Miroslav Vítek, CSc. vitekm Praha, Jugoslávských partyzánů , B-536 420224355136
420602364521
Odborný asistent
RNDr. Peter Zamarovský, CSc. zamarovs Praha, Jugoslávských partyzánů , B-539 420224355139
420731512121
Odborný asistent
Ing. Lukáš Zoubek zoubeluk 420224353986 postgraduální student - prezenční studium
Technickohospodářský pracovník