Česky English

Ing. Alena Ambrožová, Ph.D.

Kontaktní e-mail: ambrozo (zavináč) fel.cvut.cz
Telefon (pevná linka): +420-22435-3311
Místnost: Praha 6, Zikova 2, B1-348
Funkce: Odborný asistent
ResearcherID: G-4510-2017
ORCID: 0000-0001-6882-6026

VZDĚLÁNÍ

 • Ing.: ČVUT FEL v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky na ČVUT FEL (1986)
 • doplňující studium pro získání pedagogické způsobilosti (1989)
 • Ph.D.: ČVUT FEL v Praze, obor Řízení a ekonomika podniku (2015)

ODBORNÁ A PROFESNÍ ČINNOST

 • 1988 - 1993: vědecký pracovník v Ústavu obecné energetiky ČSAV
 • od 1993 -  působím na ČVUT FEL na katedře Ekonomiky, manažerství a humanitních věd jako vyučující ekonomických předmětů (Makro a mikroekonomika)
 • 2006 – 2016 jsem vyučovala ekonomické předměty na Vysoké škole obchodní Praha (Ekonomie, Základy ekonomie)
 • 2012 – 2016 jsem vyučovala ekonomické předměty na Metropolitní univerzitě Praha (Mikroekonomie, Makroekonomie)
 • 2015 – obdržela jsem cenu děkana ČVUT FEL pro vynikající pedagogy

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • Základy ekonomie

VYBRANÉ PUBLIKACE

 • AMBROŽOVÁ, A.; FIALOVÁ, H. Tertiary Sector Analysis in the EU Countries
  In: EIIC - Proceedings in EIIC - The 3rd Electronic International Interdisciplinary Conferenc. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014, pp. 134-141. ISSN 1338-7871. ISBN 978-80-554-0921-4

Knihy

 • FIALOVÁ, H.; AMBROŽOVÁ, A.; JANDERA, J.; VÍTEK, M. Základy ekonomiky. Příklady a úlohy
  Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-7380-055-0.
 • FIALOVÁ, H.; AMBROŽOVÁ, A.; JANDERA, J. Čísla a čáry v ekonomii
  Praha: A plus, 2013. ISBN 978-80-87681-01-5.
Kompletní přehled publikací - V3S