Česky English

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Kontaktní e-mail: beranj22 (zavináč) fel.cvut.cz
Telefon (pevná linka): +420-22435-3321
Místnost: Praha 6, Zikova 2, B2-314
Funkce: Odborný asistent
ResearcherID: G-4572-2017
ORCID: 0000-0002-3146-7020

VZDĚLÁNÍ

 • Ing.: ČVUT FJFI v Praze, obor Fyzikální inženýrství, fyzikální elektronika (1991)
 • Ph.D.: ZČU v Plzni, Obor: Elektroenergetika. Zaměření: Obnovitelné zdroje energie, energetické technologie. (2002) 
 • MBA: Sheffield Hallam University, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT (2007)

ODBORNÁ A PROFESNÍ ČINNOST

 • 2007 dosud: Odborný asistent na ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra ekonomicky a manažerství, vyučující Ekonomika užití energie (X16 EUE), vedení předmětu, přednášky a cvičení, Prezentační dovednosti (PRS), externí pomocná výuka, přednášky a cvičení.
 • 2014 dosud: hostující lektor předmětu Kvantitativní metody analýzy a popisu jevů v ŽP. FHS při Univerzitě Karlově.
 • 2006 dosud: Senior analytik, jednatel, EkoWATT CZ s. r. o.
 • 1990 dosud: Ředitel, odborný konzultant, energetický auditor, EkoWATT z. s., Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie 

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • Energetická soběstačnost, udržitelná výstavba, úspory energie
 • Rozhodovací procesy, investiční strategie, studie proveditelnosti, ekonomická a finanční analýza, optimalizace nákladů, výpočtové nástroje, lektorská činnost
 • Ekonomické a systémové aspekty obnovitelných zdrojů energie
 • Ekonomická efektivnost energeticky úsporných projektů
 • Energetický management: Implementace a certifikace

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH KOMISÍCH A ORGÁNECH

 • Člen Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, Úřad vlády ČR, (od 2014)
 • Zástupce EkoWATT CZ v České společnosti pro ekonomiku energetiky (CZAEE), národní afilace celosvětové organizace International Association for Energy Economics (od roku 2012)
 • Zástupce EkoWATT CZ v České radě pro šetrné budovy (Czech Green Building Council) od 2010
 • Zástupce EkoWATT CZ v Centru pasivního domu od 2010
 • Volený Člen Rady Centra pasivního domu od 2016

ODBORNÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST

 • Jako řešitel nebo spoluřešitel se podílel na několika projektech výzkumu a vývoje v oblasti obnovitelných zdrojů a efektivního využívání energie. Je autorem či spoluautorem řady publikací v oblasti využití energie, obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Je autorem stovek studií, energetických auditů, posudků, průkazů budov v poradenské společnosti EkoWATT, která je na trhu od roku 1990. Pracoval pro centrální orgány MPO, MŽP, SFŽP, ERÚ, Úřad vlády, Národní knihovnu, NKÚ, ČKA, Policii ČR, ČT, Vrchní soud v Praze, pro energetické podniky ČEZ a. s., PRE a. s.,  E-ON a. s. a významné firmy IKEA, Skanska, PPF, ČSOB, ERSTE, KPMG, CBRE, TPCA, Porsche apod.

ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY - VÝBĚR

 • 2014-2017: Potenciál biomasy jako energetického zdroje pro krytí lokálních, regionálních či celostátních potřeb paliva, projekt TAČR, č. TA04020970, odpovědný řešitel za EkoWATT CZ v rámci konsorcia řešitelů.
 • 2014:Ekonomika úsporné výstavby: Publikace: Beranovský, J., Pokorný, J. (2014) Je úsporný dům opravdu úsporný? Z čeho postavit úsporný dům. EkoWATT z. s., Praha. ISBN: 978-80-87333-10-5. Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 – Program EFEKT. MPO ČR, program EFEKT. Vedoucí projektu
 • 2007-2010: Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu (VAV-SP-3g5-221-07), MŽP ČR. Člen týmu vedení.
 • 2005 -2006: Komplexní analýza alternativních zdrojů elektřiny (VaV-SN/3/158/05), MŽP ČR, Vedoucí projektu.
 • 2004 – 2005: Systémový přístup ke snižování zatížení životního prostředí v souvislosti s výstavbou a provozem budov, s důrazem na stavebně-energetické souvislosti (VaV-1I/3/35/04), MŽP ČR, Člen týmu.
 • 2003-2004: Výzkum a analýza podmínek a administrativních bariér připojování obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny k rozvodným sítím v ČR (VaV/300/16/03). MŽP ČR, Člen týmu.

VYBRANÉ PUBLIKACE

Monografie a samostatné části v mezinárodní monografii

 • Beranovský, J., Pokorný, J. (2014) Je úsporný dům opravdu úsporný? Z čeho postavit úsporný dům. EkoWATT z. s., Praha. ISBN: 978-80-87333-10-5. Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 – Program EFEKT.
 • Beranovský, J., Srdečný, K., Vogel, P. a kolektiv (2011) Pasivní panelák? A to myslíte vážně? 1. vyd., Praha: EkoWATT. ISBN 978-80-87333-07-5
 • Knápek, J., Haas, R., Jílková, J. et al. (2010) Energy for sustainable development II CZ-AT EEG 2010: Research Pápera of the Czech – Austrian Energy Expert Group. 1st. ed. Praha: Alfa Nakladatelství. ISBN 978-80-87197-36-3. (10% of Chapter 3)

Kompletní přehled publikací - V3S

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

 • Spolupráce s TU Wien (Vienna University of Technology Institute of Energy Systems and Electrical Drives Energy Economics Group) od roku 2010 – spolupráce v rámci MSc. programu „Renewable Energy in Central and Eastern Europe“. V rámci spolupráce s TU Wien (spolu s VŠE a ÚJEP) spoluorganizace Interdisciplinární bilaterální zimní a letní školy o energetických systémech v ČR a Rakousku.