Česky English

PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D.

PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D.

Kontaktní e-mail: cerna (zavináč) fel.cvut.cz
Telefon (pevná linka): +420-22435-3597
Místnost: Praha 6, Zikova 2, B1-227
Funkce: Odborná asistentka
ResearcherID: J-3989-2017
ORCID: 0000-0002-1119-1741

VZDĚLÁNÍ

 • FF UK Praha, archivnictví a pomocné vědy historické (1984)
 • PhDr.: FF UK Praha (1986)
 • PhD.: PedF UK Praha (2011)

ODBORNÁ A PROFESNÍ ČINNOST

 • Národní muzeum (1986–1990), archivářka
 • Elektrotechnická fakulta ČVUT (od 1990– ), odborná asistentka na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd, předmět Historie I. (přednášky a semináře z obecných a československých dějin XX. století)
 • Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. (od 2005– ), vedoucí oddělení osobních fondů a institucionálních fondů do r. 1952

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • dějiny 20. století
 • dějiny českých Němců a česko-německých vztahů
 • archivnictví a osobní fondy (písemnosti, paměti) vědeckých pracovníků – dokumentace vědecké činnosti

ČLENSTVÍ V REDAKČNÍCH RADÁCH

 • Dějiny věd a techniky
 • Práce z dějin Akademie věd
 • Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis

ODBORNÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST

 • dějiny vysokých technických škol (českých a německých)

ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY - VÝBĚR

 • spoluřešitelka mezioborového grantu GA AV ČR Čeští vědci v exilu (2008–2011) s Ústavem pro soudobé dějiny, Fyzikálním ústavem a Mikrobiologickým ústavem, za projekt Čeští vědci v exilu udělena cena AV ČR za nejlepší týmový projekt

 • spolupráce s ÚJEP na grantu GAČR (2009–2011) Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách

VYBRANÉ PUBLIKACE

Studie v recenzovaných časopisech

 • JOSEFOVIČOVÁ, Milena, "Kdyby domy uměly mluvit." Budova vysoké školy chemicko-technologického inženýrství v Praze Dejvicích a architekt Severin ONDŘEJ (1889–1964). Dějiny věd a techniky XLVII (2014), 4, pp. 247–261.

 • JOSEFOVIČOVÁ, Milena, "Je jen jedna věda...". Břetislav Friedrich. II. část. Dějiny věd a techniky, XLIV/2011, No. 1, pp. 33–50.

 • JOSEFOVIČOVÁ, Milena, Z Československé akademie věd do exilu. Interview s prof. Břetislavem Fridrichem I. Dějiny věd a techniky, XLIII/2010, No. 4, pp. 263–286.

 • JOSEFOVIČOVÁ, Milena, Pokusy o reformu technických vysokých škol v Československu v 1. pol. 20. století. Dějiny věd a techniky, XLII/2009, No. 3, pp. 137–152.

 • JOSEFOVIČOVÁ, Milena, Příběh prázdného pozemku. Nedokončené dílo Antonína Engela. Dějiny a současnost, XXXI/2009, No. 10, pp. 24–27.

 • JOSEFOVIČOVÁ, Milena, Antonín Engel (1879–1958). Akademický bulletin 4/2008, p. 27. Osudy zabaveného majetku Českého vysokého učení technického v letech 1939–1945, Dějiny věd a techniky, XL/2007,No. 4, pp. 209–227.

 • JOSEFOVIČOVÁ, Milena, Bilancování v těžkých časech, pražská výstava „Za novou architekturu“ v roce 1940. Dějiny a současnost, XXIX/2007, No. 9, pp. 21–24.

 • JOSEFOVIČOVÁ, Milena, Pozapomenutý profesor Německé vysoké školy technické v Praze Fritz Lehmann, Dějiny věd a techniky, XXXIX/2006, No. 3, pp. 145–162.

 • JOSEFOVIČOVÁ, M., EFMERTOVÁ, M., JAKUBEC, I., Vývoj pražské německé techniky 1863–1945, Moderní dějiny 14, 2006, pp. 5–50.

Knihy

 • JOSEFOVIČOVÁ, Milena, Německé vědecké instituce v Liberci 1923-1945. Od vlastivědy k nacistickému "bádání o zemi a lidu". Praha Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 248p. - (Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, D5) ISBN 978-80-87782-38-5.

 • JOSEFOVIČOVÁ, Milena, Z Československé akademie věd do exilu. S vědci o vědě. Prague Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 180 p. (Práce z Archivu Akademie věd : B 23) ISBN 978-80-86495-88-0.

Kapitoly v knihách

 • JOSEFOVIČOVÁ, Milena, Die Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung. In: Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (18001945). Münster Waxmann, 2014 - (eds. Kaiserová, K.; Kunštát, M.), pp. 393-421. ISBN 978-3-8309-3202-4 - (Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde. 96).

 • JOSEFOVIČOVÁ, Milena, Verlegen oder Belassen? Zu den historischen Versuchen, die Deutsche Technische Hochschule in Prag an einen anderen Ort zu verlegen. In: Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (18001945). Rev. Übers. Münster : Waxmann, 2014 - (Kaiserová, K.; Kunštát, M.), pp. 145-165. ISBN 978-3-8309-3202-4 - (Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde. 96).

 • JOSEFOVIČOVÁ, Milena, Sudetoněmecký ústav pro výzkum země a lidu / Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung. In: Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem Albis international, 2011 - (eds. Kaiserová, K.; Kunštát, M.),  pp. 327–340. ISBN 978-80-86971-37-7.

 • JOSEFOVIČOVÁ, Milena, Přeložení či ponechání? Pokusy o přeložení Německé vysoké školy technické z Prahy. In: Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem Albis international, 2011 - (eds. Kaiserová, K.; Kunštát, M.), pp. 121-136.  ISBN 978-80-86971-37-7.

 • JOSEFOVIČOVÁ, Milena, Architekti, architektura a architektonická teorie 1938-1945. In: Protektorát v sociokulturních souvislostech. Eds. Magincová, Dagmar, Paleček Martin, Víška Václav. Gaudeamus Hradec Králové 2010, pp. 133-167.  ISBN 978-80-7435-065-8.

 • JOSEFOVIČOVÁ, Milena, Reorganizace výuky a výzkumu na Německé vysoké škole technické v Praze v letech 1938–1945. In: Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. Eds. Miloš Hořejš, Ivana Lorencová, Národní technické muzeum, Práce z dějin techniky a přírodních věd, Vol. 20, Prague 2009, pp. 400–406.

 • JOSEFOVIČOVÁ, M., EFMERTOVÁ, M., JAKUBEC, I., Vývoj pražské německé techniky 1863–1945. In: Česká technika, ČVUT Prague, 2005.