Česky English

Ing. Josef ČernohousIng. Josef Černohous

Kontaktní e-mail: josef.cernohous (zavináč) fel.cvut.cz
Telefon: +420-22435-5133
Místnost: Praha 6, Jugoslavských partyzánů 3, B5-533
Funkce: Rozvhář katedry, Odborný asistent, Bezpečnostní referent pro studium
ResearcherID: G-6972-2017
ORCID: 0000-0002-3723-1860

VZDĚLÁNÍ

 • Diplomovaný technik: VTŠ (později VŠO) Pardubice, obor Výpočetní technika (1998)
 • Ing.: ČVUT FEL v Praze, obor Management a ekonomika elektrotechniky a energetiky (2005)

ODBORNÁ A PROFESNÍ ČINNOST

 • od 2005: Výuka ekonomicko - manažerských předmětů na Katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT 
  • Základy ekonomie
  • Ekonomika podnikání, Ekonomika podniku, Základy podnikání
  • Finanční účetnictví
  • Účetnictví a finance podniku
  • Inženýrská statistika a Vícerozměrné statistické metody
 • 2005 -2006: roční zahraniční studium IMP Gent, Belgie
 • 2008 - dosud: odborný asistent na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT.
 • 2009 - dosud: externí pedagog na katedře ekonomie VŠO v Praze, výuka předmětů Základy ekonomie a Ekonomika podnikání
 • od 2012 rozvrhář katedry

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • Mikroekonomie a ekonomika podniku
 • Účetnictví
 • Aplikovaná statistka v ekonomii

ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY - VÝBĚR

 • Spoluřešitel TA ČR TH01010233: Využití technologie sledování očních pohybů pro testování kompetencí

VYBRANÉ PUBLIKACE

 • DOBIÁŠ, M., et al. Metody hodnocení kompetencí na základě snímání očních pohybů. TA ČR. 2016, 1.
 • ČERNOHOUS, J. Fundamentals of inter – industry balance [online]. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 24.05.2016. Praha: Czech Technical University in Prague. 2016, ISBN 978-80-01-05950-0.
 • ČERNOHOUS, J. Projection GDP using Input-output model. In: Poster 2015. Poster 2015. Praha, 14.05.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2015, ISBN 978-80-01-05728-5.
 • DOLEŽAL, J., et al. Způsoby využití kamerového systému pro testování kompetencí. TA ČR. 2015
 • ČERNOHOUS, J. a KUČERKOVÁ, B. Application of Leontiev"s Matrix in Economy. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 15.05.2014. Prague: Czech Technical University. 2014, ISBN 978-80-01-05499-4.
 • ČERNOHOUS, J. a PODIVÍNSKÝ, T. EKONOMICKÉ A ETICKÉ ASPEKTY JEDNÁNÍ VLASTNÍKŮ A MANAGEMENTŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ V OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO POKLESU. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín, 23.04.2009 - 24.04.2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky. 2009, s. 1. ISBN 978-80-7318-798-9.

Kompletní přehled publikací - V3S