Česky English

Ing. Jan Jandera, Ph.D.

Kontaktní e-mail: jandera (zavináč) fel.cvut.cz
Telefon (pevná linka): +420-22435-3314
Místnost: Praha 6, Zikova 2, B2-319
Funkce: Odborný asistent
ResearcherID: G-6862-2017
ORCID: 0000-0003-4830-070X

VZDĚLÁNÍ

 • Ing.: ČVUT FEL v Praze, obor Elektrotechnologie na ČVUT FEL (1993)
 • Ph.D.: ČVUT FEL v Praze, obor Řízení a ekonomika podniku (2003)

ODBORNÁ A PROFESNÍ ČINNOST

 • od 1993 působí na ČVUT FEL na katedře Ekonomiky, manažerství a humanitních věd jako vyučující ekonomicko-manažerských předmětů (Základy ekonomie, Základy mikro a makroekonomiky, Řízení jakosti, Individuální projekt)
 • od 1997 působí na pozici asistenta a odborného asistenta
 • 1999-2001 výuka předmětu Ekonomika pro 1. LF UK, obor Zdravotnická technika

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • systémy managementu kvality
 • ostatní systémy managementu (EMS, ISMS, OHSAS)

ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY - VÝBĚR

 • Zvyšování konkurenční schopnosti elektrotechnického podniku v rámci Výzkumného záměru ČVUT FEL Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu III, MSM 6840770038 - TÚ 11: Řízení firmy a její konkurenční schopnost, vedoucí řešitel Prof. Tomek

VYBRANÉ PUBLIKACE

Články v časopisech

 • JANDERA, J.: Společenská odpovědnost organizací (CSR), její hodnocení a posuzování. Marketing & komunikace. 2014, roč. XXIV, č. 3, s. 24-25. ISSN 1211-5622.
 • ČERNÝ, O. - JANDERA, J.: Značky kvality na českém trhu. Marketing & komunikace. 2012, roč. XXII, č. 4, s. 22-23. ISSN 1211-5622.

Knihy

 • FIALOVÁ, H. – AMBROŽOVÁ, A. - JANDERA, J.: Čísla a čáry v ekonomii. Praha: A plus, 2013. 238 s. ISBN 978-80-87681-01-5.
 • FIALOVÁ, H. – AMBROŽOVÁ, A. - JANDERA, J. - VÍTEK, M.: Základy ekonomiky. Příklady a úlohy. 2. upravené vydání. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 188 s. ISBN 978-80-7380-118-2.
 • JANDERA, J.: Hodnocení zlepšování výkonnosti a efektivnosti zavedeného SMJ DLE ČSN EN ISO 9001:2001 In: Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007.
 • FIALOVÁ, H. – AMBROŽOVÁ, A. - JANDERA, J. - VÍTEK, M.: Základy ekonomiky. Příklady a úlohy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 174 s. ISBN 978-80-7380-055-0.

Kompletní přehled publikací - V3S

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

 • Zajištění (po organizační a institucionální stránce) studijního programu Double degree s Tomskou polytechnickou univerzitou.