Česky English

Ing. Jan Mikeš, Ph.D.

Kontaktní e-mail: mikes.jan (zavináč) fel.cvut.cz 
Telefon (pevná linka): +420 22435 5148
Místnost: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, B-562a
Funkce: odborný asistent, referent katedry pro vědecko-výzkumnou činnost
ResearcherID: G-4445-2017
ORCID: 0000-0003-2219-4320

VZDĚLÁNÍ

 • Ing.: ČVUT FEL v Praze, obor Elektroenergetika (2006)
 • Ph.D.: ČVUT FEL v Praze, obor Elektroenergetika (2014)

ODBORNÁ A PROFESNÍ ČINNOST

 • od 2007 působí na ČVUT FEL v Praze

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • Fenomenologie a fyzika bleskových výbojů
 • Měření a modelování elektrických (bleskových) výbojů
 • Detekce a lokalizace bleskových výbojů v atmosféře terestrickými metodami
 • Konstrukce prediktivních bouřkových čidel pro specifické objekty a aeronautiku
 • Optické, chemické a tepelné jevy související s účinky bleskových výbojů, problematika dokazovacího soudnictví ve škodách způsobených atmosférickou elektřinou
 • Problematika ochran před atmosférickou elektřinou
 • Normotvorná podpora a činnost, certifikační a referenční měření studované problematiky
 • Environmentální elektrotechnika – oblast reakčních činidel (vodík, ozon, atd.) na likvidaci průmyslové ekologické zátěže, aplikace elektrických výbojů v elektrotechnice a ekologii

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH KOMISÍCH A ORGÁNECH

 • Subkomise ochrana před bleskem při TNK 22 (předseda), člen TNK 97 (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)
 • Člen redakční rady časopisu ALL FOR POWER

ODBORNÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST

 • Ekonomicko-technická problematika účinků bleskových výbojů. Sanační metody ekologických škod.

ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY - VÝBĚR

 • SGS18/076/OHK5/1T/13 – Komplementární materiály pro optimalizaci generace ozonu (2018) – hlavní řešitel
 • TH03030432 – Pokročilá oxidační technologie pro vodárenské, dezinfekční a environmentální aplikace (2018–2020) – hlavní řešitel
 • OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000481 – Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře (2016–2022) – člen týmu za FEL ČVUT v Praze
 • SGS16/155/OHK5/2T/13 – Ekonomicko-technická optimalizace výtěžnosti ozonu pro environmentální aplikace (2016–2017) – hlavní řešitel
 • SGS15/151/OHK5/2T/13 – Ekonomická reliabilita objektů zasažených bleskovým výbojem (2015–2016) – hlavní řešitel
 • TH01030475 – Komplexní vodíková technologie pro nápravu ekologických škod (2015–2018) – hlavní řešitel
 • TA03010098 – Optimalizace účinnosti generace a transportu ozonu (2013–2016) – člen týmu

VYBRANÉ PUBLIKACE

Články v časopisech s IF​

Kompletní přehled publikací - V3S

PEDAGOGIKA

 • Power and heat production
 • Ekonomika systémových ochran před bleskem
 • Historie techniky
 • Školitel bakalářských, diplomových a doktorských prací s tématy fyzika bleskového výboje, ochrana před bleskem, ekonomika systémových ochran, environmentální ekonomika a elektrotechnika

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

 • VDE
 • EDF