Česky English

Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.

Kontaktní e-mail: safranek(zavináč)fel.cvut.cz

Telefon (pevná linka): +420 22435 3704

Místnost: Z2:B2-306

Funkce: tajemník katedry, katederní správce sítě

ResearcherID: G-3864-2017

ORCID: 0000-0001-5589-0045

 

VZDĚLÁNÍ
• Ing.: ČVUT FEL v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky (1978)
• CSc.: ČVUT FEL v Praze, obor Odvětvové a průřezové ekonomiky (1990)
 

ODBORNÁ A PROFESNÍ ČINNOST

  • 1978 - 1989: asistent na katedře ekonomiky a řízení energetiky FEL ČVUT 
  • 1987 - 1988: roční odborná praxe na Státní energetické inspekci 
  • 1985 - 1989: vědecká příprava na katedře ekonomiky a řízení energetiky FEL ČVUT
  • 1990 - dosud: odborný asistent na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT. Výuka převážně matematicko-manažerských předmětů (operační výzkum, systémové inženýrství, manažerské modely, …)
  • od 1992 správce katederní sítě
  • od 1994 tajemník katedry

 

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

Teorie a užití matematických modelů na podporu rozhodování se zaměřením zejména na vícekriteriální rozhodování a jeho praktické aplikace v oblasti energetiky

 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH KOMISÍCH A ORGÁNECH

Člen poradní komise děkana FEL pro výpočetní techniku

 

ODBORNÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST
Podílel se na řešení řady zejména aplikačních projektů pro velké firmy i centrální orgány (ČEZ a.s., PT a.s., MPO, atd.)

 

VYBRANÉ PUBLIKACE

ŠTĚDROŇ, B., et al. Manažerské rozhodování v praxi. 1. vyd. Praha: BECK C. H.. 2015, ISBN 978-80-7400-587-9.

VÍTEK, M. a ŠAFRÁNEK, J. DLOUHODOBÉ MARGINÁLNÍ NÁKLADY NÁHRADY JADERNÉHO VÝKONU OBNOVITELNÝMI ZDROJI. In: ELEN 2012. ELEN 2012. Praha, 11.09.2012 - 12.09.2012. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze. 2012, ISBN 978-80-01-05096-5.

VÍTEK, M. a ŠAFRÁNEK, J. Měrné náklady energetických dopravních systémů. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008. Praha, 02.09.2008 - 03.09.2008. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky. 2008, ISBN 978-80-254-2293-9.

STARÝ, O., et al. Posouzení kvality optimalizačního modelu výroby elektřiny a tepla v PT, a. s. Praha: PT, a. s.. 2008, 9999.

BERANOVSKÝ, J., et al. Komplexní analýza obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny. In: Sborník konference Energomatika 2007. Energomatika 2007. Praha, 17.04.2007 - 18.04.2007. Praha: Wirelesscom. 2007, s. 1-12. ISBN 978-80-239-9076-8. Dostupné z: http://www.energomatika.cz

BERANOVSKÝ, J., et al. Complex Analysis of Renewable Energy Sources for Electricity Production. In: 15th European Biomass Conference & Exhibition. 15th European Biomass Conference & Exhibition. Berlín, 07.05.2007 - 11.05.2007. Florencie: ETA - Florence. 2007, s. 2830-2833. ISBN 3-936338-21-3.

Kompletní přehled publikací

V Praze dne 20. 4. 2017