Česky English

Michaela Valentová, MSc., Ph.D.

Kontaktní e-mail: valenmi7 (zavináč) fel.cvut.cz
Telefon (pevná linka): +420-22435-3369
Místnost: Praha 6, Zikova 2, B1-355
Funkce: Vědecký pracovník
ResearcherID: G-3920-2017
ORCID: 0000-0002-8573-346X

VZDĚLÁNÍ

 • 2013    PhD. Řízení a ekonomika podniku, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
 • 2007    MSc in Environmental Sciences and Policy, Central European University, Budapest (program akreditovaný University of Manchester, UK)
 • 2006    Bc. Mezinárodní obchod, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
 • 2006   Bc. Mezinárodní teritoriální studia, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií

ODBORNÁ A PROFESNÍ ČINNOST

 • Od 2010         České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, vědecká pracovnice
 • 2008 - 2016    SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., konzultantka
 • 2009, 2011      Institute for Energy and Transport, Joint Research Centre of the European Commission, Ispra, externí expert
 • 2007 - 2008    Institute for Environment and Sustainability, Joint Research Centre of the European Commission, Ispra, stáž
 • 2005 - 2006    Institut pro ekonomickou a environmentální politiku, stáž
 • 2005- 2006     Informační centrum Evropské unie, informační pracovnice

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • Energetická efektivnost – vybrané aspekty: energetické služby, energeticky úsporné spotřebiče
 • Nástroje a politiky energetické efektivnosti
 • Biomasa pro energetické účely, efektivnost, potenciály

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH KOMISÍCH A ORGÁNECH

 • Členka Hodnotitelské komise Státního programu na podporu úspor energie (programu EFEKT), Ministerstva průmyslu a obchodu (2017 – 2021)

ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY - VÝBĚR

Hodnocení nástrojů energetické efektivnosti

 • 2011    Transakční náklady programů na podporu energetické efektivnosti, Studie financovaná programem EFEKT, 2011, vedoucí projektu
 • 2010    Druhý Národní akční plán energetické efektivnosti ČR, Studie pro MPO, 2010, vedoucí projektu
 • 2009    Energy Demand Forecast in Slovakia, Studie pro EdF, spoluřešitelka

Spotřebiče

 • 2012 - 2014    Buy Smart +: Green (Public) Procurement in Europe, financované Programem Inteligentní energie – Evropa, vedoucí projektu za SEVEn v rámci konsorcia 2012 – 1/2013
 • 2010 - 2013      Come On Labels: Energy labels for domestic appliances, financované Programem Inteligentní energie – Evropa, spoluřešitelka
 • 2008 - 2010      SELINA: Measurement of Standby of electrical appliances in shops, financované Programem Inteligentní energie – Evropa, vedoucí projektu za SEVEn v rámci konsorcia
 • 2009 - 2013    Topten: Databáze nejúspornějších spotřebičů v obchodeech (Euro Topten – 2006 - 2008, Euro Topten Plus 2009 – 2011, Euro Topten Max 2012 – 2014), financované Programem Inteligentní energie – Evropa, spoluřešitelka
 • 2010    Monitoring, Verification and Enforcement Capabilities and Practices for the Implementation of the Ecodesign and Labelling Directives in EU Member States, Studie pro Clasp, spoluřešitelka
 • 2011    Study on the New European Energy Label Assessing Consumer Comprehension and Effectiveness as a Market Transformation Tool, Studie pro Clasp, spoluřešitelka

Energetické služby a EPC

 • 2012    Etický kodex EPC, Project: Expert background materials for EPC, Program EFEKT, spoluřešitelka
 • 2009 - 2012    EESI: European Energy Service Initiative, financované Programem Inteligentní energie – Evropa, spoluřešitelka
 • 2010 - 2011      EPC jako efektivní nástroj pro úspory energie ve veřejném sektoru, financováno SFŽP, spoluřešitelka
 • 2009    Improving Energy Efficiency in Public Buildings EBRD Advisory Services, Proposal of an ESCO Scheme in Ukraine, Studie pro EBRD, spoluřešitelka

Ekonomika OZE

 • 2010 - 2013      Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích,  projekt MV č. VG20102013060 v rámci bezpečnostního výzkumu ČR, odpovědný řešitel za ČVUT FEL v rámci konsorcia řešitelů

VYBRANÉ PUBLIKACE

Články v časopisech

 • Knápek, J.; Králík, T.; Valentová, M.; Voříšek, T. Effectiveness of biomass for energy purposes: a fuel cycle approach, Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. 2015, 4(6), 575-586. ISSN 2041-8396.
 • Valentová, M.; Quicheron, M.; Bertoldi, P. LED projects and economic test cases in Europe, International Journal of Green Energy. 2015, 12(8), 843-851. ISSN 1543-5075.
 • Knápek, J.; Valentová, M.; Králík, T.; Vašíček, J.; Vávrová, K. Modelování ceny biomasy ze strany nabídky a poptávky, Acta Pruhoniciana. 2012,(101), 97-108. ISSN 0374-5651.
 • Valentová, M.; Bertoldi, P. Evaluation of the GreenBuilding Programme, Energy and Buildings. 2011, 43(8), 1875-1883. ISSN 0378-7788.
 • Valentová, M. Barriers to Energy Efficiency - Focus on Transaction Costs. Acta Polytechnica. 2010, 50(4), 87-93. ISSN 1210-2709.

Knihy a kapitoly v knihách

 • Knápek, J.; Králík, T.; Valentová, M.; Vávrová, K. Competitiveness of Intentionally Planted Biomass for Energy Purposes In: Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. pp. 79-94. ISBN 978-80-7478-993-9.
 • Valentová, M.; Quicheron, M.; Bertoldi, P. Public Procurement of LED Lighting In European Union Member States, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. ISSN 1018-5593. ISBN 978-92-79-24903-7.
 • Knápek, J.; Králík, T.; Valentová, M. Effective policies to reach the 20-20-20 target:biomass use for energy purposesin the Czech Republic In: Energy for Sustainable Development III. Energy Savings-Economics and Links to other Policies. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2012. pp. 75-94. 1.. ISBN 978-80-87197-54-7.
 • Valentová, M.; Honzík, M. Increasing the energy efficiency in the Czech Republic: subsidy schemes and their evaluation In: Energy for Sustainable Development III. Energy Savings-Economics and Links to other Policies. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2012. pp. 53-66. 1.. ISBN 978-80-87197-54-7.
 • Valentová, M.; Bertoldi, P. The European GreenBuilding Programme 2006-2009. Evaluation, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. ISSN 1018-5593. ISBN 978-92-79-16830-7.
Kompletní přehled publikací - V3S