Česky English

doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.

Kontaktní e-mail: vasicek (zavináč) fel.cvut.cz
Telefon (pevná linka): +420-22435-3379, +420-22435-3308
Místnost: Praha 6, Zikova 2, B1-367
Funkce: Docent
ResearcherID: G-4694-2017
ORCID: 0000-0003-3921-4359

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Jiri_Vasicek2

VZDĚLÁNÍ

• Ing.: ČVUT FEL v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky na ČVUT FEL (1972)
• CSc.: ČVUT FEL v Praze, obor Odvětvové a průřezové ekonomiky (1987)
• doc.: ČVUT FEL v Praze, obor Management a ekonomika elektrotechniky a energetiky (2004)  

ODBORNÁ A PROFESNÍ ČINNOST

 • 1972-1992: vědeckovýzkumný pracovník katedry Ekonomiky a řízení energetiky ČVUT FEL
 • od roku 1992 působí na ČVUT FEL na katedře Ekonomiky, manažerství a humanitních věd jako vyučující ekonomicko-energetických a manažerských předmětů (Ekonomika podnikání, Finance a účetnictví v bakalářském studiu, Finanční účetnictví, Ekonomika elektroenergetiky v magisterském studiu)
 • 1992 až 2003 odborný asistent, od roku 2004 na pozici docenta
 • od 2006 zástupce vedoucího katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd ČVUT FEL

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • ekonomika elektroenergetiky a teplárenství, trh s energiemi
 • ekonomická efektivnost energetických investic a rozvoje energetických systémů
 • ekonomika obnovitelných zdrojů energie
 • ekonomická regulace v elektroenergetice, teplárenství a vodárenství
 • ceny a náklady, tarify (zejména v elektroenergetice a teplárenství)

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH KOMISÍCH A ORGÁNECH

 • člen rozkladové komise předsedkyně Energetického regulačního úřadu, poradce 

ODBORNÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST

 • Podíl na řešení řady výzkumných a aplikačních projektů v rámci grantů VaV, v rámci studií pro centrální orgány (ERÚ, MŽP, MPO, SÚRAO, atd.) a v rámci aplikačních projektů zejména pro energetické firmy (např. ČEPS, a.s., ČEZ, a.s., PRE, a.s., atd.). Znalecké posudky v energetice (v rámci ČVUT FEL) – oceňování firem, spory v oblasti cen a nákladů v energetice. Medaile prof. Vladimíra Lista (uděleno 2015).

ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY - VÝBĚR

 • 2014-2017: Potenciál biomasy jako energetického zdroje pro krytí lokálních, regionálních či celostátních potřeb paliva, projekt TAČR, č. TA04020970, řešitel
 • 2010–2013: Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích, projekt MV č. VG20102013060 v rámci bezpečnostního výzkumu ČR, řešitel
 • 2006-2011: Nepotravinářské využití biomasy pro energetické účely, projekt MŠMT 2B06131, řešitel
 • 2007-2010: Metodika analýza potenciálu biomasy v ČR, projekt MŽP č. SP/3g1/24/07, řešitel

VYBRANÉ PUBLIKACE

Články v časopisech

 • Vastl, J. - Starý, O. - Vašíček, J. - Knápek, J. - Beneš, M. - Jirsa, F. - Willmann, B.: Electricity Pricing in Case of Independent Power Producers. In: CIGRE 2000 Session Papers. Paris : CIGRE, 2000, vol. 37, p. 37-41.
 • Knápek, J. - Starý, O. - Vašíček, J. - Harrison, J.: Assisting the Czech Authoritie in Developing a Methodology for Calculation Fees Within the Financing Scheme for Radioactive Waste Management. [Research Report - Phare Nuclear Safety Programme]. Warrington : AEA Technology, 2001. 102 p.
 • Knápek, J. - Starý, O. - Vastl, J. - Vašíček, J.: Připojování obnovitelných zdrojů elektřiny do elektrizační soustavy ČR. Energetika, 2010, roč. 60, č. 3, s. 198-202. ISSN 0375-8842.
 • Knápek, J., et al. Modelování ceny biomasy ze strany nabídky a poptávky. Acta Pruhoniciana. 2012, s. 97-108. ISSN 0374-5651.
 • Knápek, J.; Valentová, M.; Vašíček, J.; Vávrová, K. BIOMASS POTENTIAL TO SECURE ENERGY NEEDS IN CRITICAL SITUATIONS: METHODS AND THE CASE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC In: Proceedings of the 12th IAEE European Energy Conference. Cleveland: IAEE, 2012, pp. 1-14.
 • Knápek, J. - Vašíček, J.: Analysis of Possible Impacts of Regulatory Framework on the District Heating Systems Development:Case Example of the Czech Republic. In Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Košice: TU Košice, 2013, ISBN 978-80-553-1442-6
 • Starý, O. - Vašíček, J.: Regulace v teplárenství. In Dálkové zásobování teplem a chladem 2014. Pardubice: Teplárenské sdružení ČR, 2014.
 • Bemš, J. – Králík, T. - Kubančák, J. – Starý, O. – Vašíček, J.: Radioactive waste disposal fees - methodology and calculation, Radiation Physics and Chemistry, 2014, vol.104, p.398-404, ISSN 0969-806X
 • Bemš, J. - Knápek, J. - Králík, T. - Hejhal, M. - Kubančák, J. - Vašíček J.: Modelling of nuclear power plant decommisioning financing. Radiation Protection Dosimetry. 2015, vol. 164, p. 519-522. ISSN 1742-3406.
 • Vítek, M.; Brabec, Z.; Vodrážka, J.; Knápek, J.; Vašíček, J.; Starý, O.; Kučerák, J.; Šimák, B. Znalecký posudek č. 55/2014 na ocenění práva používání kmitočtového pásma 880-915/925-960 MHz a 1 710 – 1 785 / 1 805 – 1 880 MHz (pásma používaná operátory GSM) 2015. 55/2014.
 • Knápek, J.; Vašíček, J.; Vávrová, K. Competitiveness of intentionally planted biomass with conventional fuels - the impact of logistic chains to energy and economic effectiveness In: Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering Elektroenergetika 2015. Košice: TU Košice, 2015, ISBN 978-80-553-2187-5. Available from: http://ee2015.fei.tuke.sk/

Knihy

 • Tomek, G. - Vávrová, V. - Vašíček, J.: Marketing v energetice. 1. vyd., Praha: Grada, 2002. 264 s. ISBN 80-247-0370-X.
 • Havlíčková, K.; Knápek, J.; Vašíček, J. Analýza potenciálu biomasy v České republice, Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2010. ISBN 978-80-85116-72-4.

Kompletní přehled publikací             https://v3s.cvut.cz/searching/results

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

 

 

V Praze 28.4.2017