Česky English

Ing. Miroslav Vítek, CSc.

Kontaktní e-mail: vitekm (zavináč) fel.cvut.cz
Telefon (pevná linka): +420-22435-3598
Místnost: Praha 6, Zikova 2, B2-303
Funkce: Odborný asistent
ResearcherID: G-6761-2017
ORCID:

VZDĚLÁNÍ

 • Ing.: ČVUT FEL v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky na ČVUT FEL (1984)
 • CSc.: ČVUT FEL v Praze, obor Odvětvové a průřezové ekonomiky (1993)

ODBORNÁ A PROFESNÍ ČINNOST

 • 1985-1987: interní aspirant na katedře ekonomiky energetiky ČVUT FEL
 • od 1988 působí na ČVUT FEL na katedře Ekonomiky, manažerství a humanitních věd jako vyučující ekonomicko-manažerských předmětů (Dopravní energetické systémy, Organizace a řízení spojů, Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací, Mikro a makroekonomika a jiné)

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • optimalizace prvků energetického systému z ekonomického hlediska
 • dlouhodobé marginální náklady v energetice a telekomunikacích
 • oceňování omezených přírodních zdrojů
 • výpočty ekonomické efektivnosti podnikatelských záměrů

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH KOMISÍCH A ORGÁNECH

 • Člen technické komise pro normalizaci v telekomunikacích TNK 96 při českém normalizačním institutu (od roku 1996)

ODBORNÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST

 • Podílel se na řešení řady výzkumných a aplikačních projektů v rámci grantů VaV, v rámci studií pro centrální orgány (ERÚ, MPO, ČTÚ, MŠMT atd.) a v rámci aplikačních projektů zejména pro energetické podniky (např. ČEZ, a.s., Transgas, a.s., Sokolovská uhelná a.s., VČE, a.s., PRE, a.s., Pražská teplárenská, a.s., EGÚ Praha i Brno atd.).

ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY - VÝBĚR

 • 1999-2004: Výzkum efektivnosti a kvality spotřeby energie, výzkumný záměr MŠMT pro tvorbu prognóz spotřeby energie v střednědobé a dlouhodobé perspektivě.
 • 1998-2002: INTACCOMP: Integrovaná síť pro podporu výzkumu a vývoje. Projekt financovaný evropskou komisí, spolupráce katedry počítačů a ekonomiky FEL ČVUT s dalšími školami ve střední Evropě.
 • Znalecký posudek č. 55/2014 na ocenění práva používání kmitočtového pásma 900 MHz a 1 800 MHz (pásma používaná operátory GSM). 2015. 55/2014

VYBRANÉ PUBLIKACE

Články v časopisech

 • VÍTEK, M. Přečerpávací vodní elektrárna v zatopeném hnědouhelném lomu po jeho vytěžení aneb jedna z variant hydrické rekultivace. Energetika. 2016, 66(1/2016), 34-38. ISSN 0375-8842.
 • VÍTEK, M. Oceňování omezených přírodních zdrojů v sektoru elektronických komunikací. Digital Economy World. 2015, 1(1), 21-25. ISSN 2464-5303.
 • VÍTEK, M. Lze nahradit jádro větrem ? Ano, ale za kolik ... Energetika. 2012, 62(3), 113-118. ISSN 0375-8842

Stati ve sbornících konferencí

 • VÍTEK, M., T. KRÁLÍK a J. TŮMA. The role of pumped storage power plants in the power system operation. In: 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521824.
 • VÍTEK, M. Ancillary Services in Power System and Way of their Providing. In: Energy and Clean Technologies - Book 4, Volume 1. 16th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2016, Albena, 2016-06-28/2016-07-07. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 131-138. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-63-6. DOI 10.5593/SGEM2016/B41/S17.017.
 • VÍTEK, M. EFFECTS OF GERMAN NUCLEAR POWER PLANTS CLOSURE ON FUTURE ELECTRICITY COST IN CENTRAL EUROPE. In: PIORO, I. et al., eds. Conference DVD of the ASME 2012 20th International Conference on Nuclear Engineering and the ASME 2012 Power Conference (ICONE20-POWER2012). 2012 20th International Conference on Nuclear Engineering and the ASME 2012 Power Conference, Anahaim, 2012-07-30/2012-08-03. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2012. DOI 10.1115/ICONE20-POWER2012-54165.

Knihy

 • VÍTEK, M. Ekonomika dopravních energetických systémů. 2 vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04181-9.
 • VÍTEK, M. Ekonomika telekomunikací. 2 vyd. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04424-7.
 • VÍTEK, M. Ekonomická situace a střednědobá prognóza HDP vybraných států. In: ŠTĚDROŇ, B., ed. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: BECK C. H., 2012. p. 135-175. Beckova edice ekonomie. sv. 1. ISBN 978-80-7179-174-4.
Kompletní přehled publikací - V3S