Česky English

Odborné zaměření katedry

Vědecko-výzkumná činnost katedry navazuje na náplň vlastních magisterských oborů, která vyžaduje hlubokou specializaci jednotlivých pracovníků. Charakteristika studijních oborů, jakož i výchozí vazba na podstatu fakulty technicky zaměřené, vytvářejí předpoklady, aby vlastní odborná činnost byla zaměřena na rozvoj aplikovaného výzkumu především směrem k řešení reálných potřeb praxe. Vlastní náplň je velmi pestrá vzhledem k šíři specializace pracovníků na katedře působících, což umožňuje současně i nabídku této činnosti mimo rámec energetiky či elektrotechniky. Předmětem reálných námětů pro racionalizaci či inovaci problémů praxe jsou tak nejen firmy energetického či elektrotechnického zaměření, ale i firmy z ostatních oblastí průmyslové výroby, služeb, informatiky, obchodu, poradenství a další. 

Představu o této činnosti tvoří především výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti řešením jednotlivých projektů, stejně tak jako řešení dílčích úkolů pro potřeby praxe ať již formou diplomových či doktorských disertačních prací, účelově zaměřenou poradenskou činností apod. Významné výsledky charakterizuje bohatá publikační činnost katedry, a to knižní, časopisecká (v rámci tuzemských i zahraničních odborných časopisů), vystoupení na mezinárodních konferencích apod. O významu této publikační činnosti svědčí nejen oficiálně sledované ohlasy, ale bohatá odezva přímo od odborné manažersko-ekonomické veřejnosti a její zájem o spolupráci s katedrou. Pracovníci katedry se účastní i vzdělávání dospělých ve spolupráci s různými celostátními neziskovými organizacemi jako je CIMA (Český institut pro marketing – člen European  Marketing Confederation), Česká marketingová společnost, Česká společnost pro jakost, Asociace inovačního podnikání a další.

Z hlediska vazby na magisterské studijní obory, lze uvést následující směry vědecko-výzkumné činnosti:

  • ekonomika a řízení energetiky
  • ekonomika a řízení elektrotechniky
  • humanitní vědy