Česky English

Management A0M16MGM

Manažerské nástroje a techniky pro efektivní a moderní řízení firmy v konkurenčním prostředí.

Literatura:

  1. Bělohlávek, F., Košťat, P., Šuleř, O.: Management, Olomouc, Rubico 2001 
  2. Horváth & Partners: Balanced Scorecard v praxi, Praha, Profess Consulting 2002 
  3. Hloušková, I.: Vnitrofiremní komunikace, Praha, Grada Publishing 1998 
  4. Whitmore, J.: Koučování, rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, Praha, Management Press 2004 
  5. Bělohlávek, F.: Jak řídit a vést lidi, Praha, Computer Press 2000  

Aktuality

Termíny zkoušek předmětu Management: 
   - bude upřesněno v průběhu semestru

 

Vyučující

PhDr. Milana Čížek Hrubá

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu + materiály k předmětu na WWW

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

-

Podmínky udělení zápočtu

max. 3 neomluvené neúčasti na cvičení, odevzání a prezentace semestrálního projektu 

Hodnocení během semestru

semestrální projekt a jeho prezentace (max. 40 bodů)

semestrální projekt na téma z managementu, zadání upřesněno ve 3. týdnu, zpracování ve skupinkách 2-3 studentů

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

60%

Zkouška

písemná, hodnocení dle ECTS stupnice

Prerekvizity/Korekvizity

- / -