Česky English

Marketing B1M16MAR

Podstata marketing managementu, idea marketingu a charakteristiky marketingu. Změny ve vývoji marketingu. Vztah marketingu k ostatním podnikovým funkcím. Marketingový výzkum, jeho obsah a metody výzkumu. Analýza nákupního chování jednotlivce, rodiny a profesionálního nákupčího. Tržní segmentace. Marketingové strategie, použití metod a základní strategické směry. Produktová, sortimentní a servisní politika. Kontraktační politika, cenová politika a politika smluvních podmínek. Komunikační politika, podstata a volba nástrojů. Distribuční politika, volba odbytových cest a prodejní politika. Strategie ve specifických tržních situacích. Marketingový kontroling a audit.

 

 Literatura: 

 

Aktuality

 


 

 

Vyučující

 

Časový program přednášek a cvičení

A1M16MAR-Viz. osnova předmětu v KOSu

X16MAR-Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

A1M16MAR-Viz. osnova předmětu v KOSu

X16MAR-Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

 

Podmínky udělení zápočtu

 

Hodnocení během semestru

 

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

 

Zkouška

 

Prerekvizity/Korekvizity

- / -