Česky English

Pokyny pro zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na katedře K13116

 

Závazné předpisy a další informace ke státní závěrečné zkoušce na FEL

 

Informace k obhajobám závěrečných prací

Obhajoby v září se budou konat ve středu 5.9.2018.

Harmonogram pro magisterské studium

Harmonogram pro bakalářské studium 

Zářijový termín obhajob je určen pro studenty, kteří studují v zahraničí a nemohou se zúčastnit červnových obhajob, dále pro reprobace odborné zkoušky (nikoli pro reprobace neúspešné obhajoby závěrečné práce), popř. pro další studenty, kterým byla na jejich žádost obhajoba v tomto termínu povolena proděkanem. Termín obhajob bude v prvním týdnu v září. K obhajobvě je nutno se přihlásit.

 

Obhajoby závěrečných prací v červnovém termínu proběhnou ve dnech:

Magistři:     harmonogram obhajob  11.6. - 14. 6. 2018

   Pondělí 11.6. - obor Ek. a řízení energetiky - předseda komise prof. Knápek

   Úterý 12.6. - obor Ek. a řízení energetiky - předseda komise prof. Knápek

   Středa 13.6. - obor Ek. a řízení elektrotechniky energetiky - předseda komise prof. Starý

   Čtvrtek 14.6. - obor Ek. a řízení elektrotechniky + diplomky v angličtině - předseda komise prof. Starý

 

Bakaláři oboru EEM:     harmonogram obhajob 18.6. - 21.6. 2018

Podrobné harmonogramy včetně oponentů budou zveřejněny po přihlášení studentů k obhajobám po odevzdání závěrečných prací a splnění studijního plánu - viz přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

 

Bakaláři oboru STM-MI - čtvrtek 21.3. odpoledne  harmonogram obhajob 

 

 

 

 

 

 

Tématické okruhy ke státní závěrečné zkoušce

obory Ekonomika a řízení energetiky a Ekonomika a řízení elektrotechniky
 
     
   

Tématické okruhy ke státní závěrečné zkoušce 

obor Manažerská informatika 

   
 
   Tématické okruhy ke státní závěrečné zkoušce 

obor Elektrotechnika, energetika a management