Česky English

Pokyny pro zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na katedře K13116

 

Závazné předpisy a další informace ke státní závěrečné zkoušce na FEL

 

Obhajoby závěrečných prací v červnu 2019 se budou na katedře K13116 konat v termínech:

10.6.2019-13.6.2019 - magistři

17.6.2019-20.6.2019 - bakaláři

K obhajobě je nutné se přihlásit do 30.4.2019 - viz harmonogram školního roku FEL

 

 

Informace k obhajobám závěrečných prací

Obhajoby v únorovém termínu se budou konat ve dnech:

úterý 5.2.2019 - magistři - obor ekonomika energetiky (předseda komise prof. Knápek) - harmonogram

středa 6.2.2019 - magistři - obor ekonomika elektrotechniky (předseda komise prof. Starý) - harmonogram

čtvrtek 7.2.2019 - bakaláři - obor Energetika a manqagement (předseda komise doc. Vastl) - harmonogram

Podrobný časový harmonogram bude zveřejněn po odevzdání závěrečných prací do KOSu

 

 

Informace k obhajobám závěrečných prací - rok 2018

Obhajoby v září se budou konat ve středu 5.9.2018.

Harmonogram pro magisterské studium

Harmonogram pro bakalářské studium 

Zářijový termín obhajob je určen pro studenty, kteří studují v zahraničí a nemohou se zúčastnit červnových obhajob, dále pro reprobace odborné zkoušky (nikoli pro reprobace neúspešné obhajoby závěrečné práce), popř. pro další studenty, kterým byla na jejich žádost obhajoba v tomto termínu povolena proděkanem. Termín obhajob bude v prvním týdnu v září. K obhajobě je nutno se přihlásit.

 

 

 

 

 

 

Tématické okruhy ke státní závěrečné zkoušce

obory Ekonomika a řízení energetiky a Ekonomika a řízení elektrotechniky
 
     
   

Tématické okruhy ke státní závěrečné zkoušce 

obor Manažerská informatika 

   
 
   Tématické okruhy ke státní závěrečné zkoušce 

obor Elektrotechnika, energetika a management