Česky English

Možnosti uplatnění

Katedra má dlouhodobé zkušenosti s úspěšným uplatněním absolventů oboru Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Je to dáno především tím, že absolvent je připraven pro manažersko-ekonomickou činnost v daném oboru, a to jak v různých formách podnikání, tak různých úrovních řízení, dále v příbuzných oborech, v oblasti infrastruktury (výzkum, finanční trh, doprava a další.). Zde se významně uplatňuje oproti klasickému ekonomickému studiu propojení s technickým studiem a získání inženýrského myšlení podpořeného zejména matematickým vzděláním. Absolvent získává významnou, praxí velmi ceněnou konkurenční výhodu, spočívající v tom, že konkrétní znalosti ekonomické a poznatky z oblasti řízení jsou postaveny na technickém základě a umožňují tak naplnit požadavek integrovaného inženýrství, které se uplatňuje právě v tržní ekonomice od tvorby výrobku až po jeho prodej.

Pokud jde o podnikatelskou oblast jedná se o uplatnění jak ve vrcholovém managementu, tak ve středním managementu. Konkrétně jde o pozice ve strategickém řízení firmy, marketingu, personalistice, řízení jakosti, projektovém managementu, informačním managementu, v oblasti analýz a prognóz rozvoje, v řízení základních vnitropodnikových útvarů, řízení výroby a nákupu, logistiky, v účetnictví a rozpočetnictví atd. Uplatnění v tomto smyslu je jak v podnicích výrobních, tak obchodních, ve službách či v dalších oblastech podnikání.

Velmi dobré základy z matematiky a statistiky umožňují dobré uplatnění na finančním trhu v rámci managementu bankovních produktů, finančních analýz, prognóz, v oblasti investic a elektronickém bankovnictví.

Vedle podnikatelské oblasti je to pak uplatnění ve státní a regionální správě a to ve všech oblastech hospodářské politiky a činnosti.

Nezanedbatelné je uplatnění  ve výzkumu, poradenské činnosti i pedagogice.