Česky English

Obory studia

Bakalářské studium

 

Bakalářské studium (Bc.) ve studijním oboru Elektrotechnika a management (PPT,PDF) v rámci studijního programu Elektrotechnika, energetika a management. Doplnění technických znalostí základními předměty z oblasti ekonomiky podniku, zásad organizace a řízení týmové práce, včetně základních znalostí právní problematiky předurčuje absolventa pro střední management v různých typech podniků výroby i služeb oborově zaměřených na elektrotechniku a energetiku, např. při organizaci a řízení výroby, v oblasti řízení prodeje a nákupu, při projektování organizace firem, interních technicko-ekonomických systémů, jakož i v základních manažerských funkcích v ekonomické činnosti firem.

Doporučený průchod studijním plánem oboru Elektrotechnika a management naleznete na stránkách fakulty.

 

Magisterské studium

Cílem je připravit v praxi osvědčený typ absolventa elektrotechnického studia, schopného vykonávat manažersko-ekonomické funkce, případně vedoucí technické funkce. Primárně je magisterské studium těchto oborů určeno absolventům kteréhokoliv bakalářského oboru studijních programů akreditovaných na ČVUT FEL (bakalářské studijní programy: Eletrotechnika, energetika a management, Kybernetika a robotika, Otevřená informatika, Komunikace, multimédia a elektronika, Softwarové technologie a management). Oba magisterské obory jsou samozřejmě otevřeny i všem dalším, kteří splňují obdobné předpoklady. Absolvent magisterského oboru získává ucelené ekonomické vzdělání obsahující rozhodující znalosti z managementu a manažerského rozhodování, marketingu, financování, projektování, účetnictví, řízení výroby, statistiky a další, cíleně zaměřené na aplikace v oblasti elektrotechniky a energetiky.

  • Ekonomika a řízení energetiky v rámci programu Elektrotechnika, energetika a management - otevřen od školního roku 2009/10 (PPT,PDFve školním roce 2018/2019 bude tento obor otevřen v denním i v mombinovaném studiustudiu
  • Ekonomika a řízení elektrotechniky v rámci programu Elektrotechnika, energetika a management - otevřen od školního roku 2009/10 (PPT,PDFve školním roce 2018/2019 bude tento obor otevřen jen v denním studiu

Doktorské studium

Doktorské studium (Ph.D.) ve studijním oboru Řízení a ekonomika podniku v rámci studijního programu Elektrotechnika a informatika. Předpokladem ke studiu je znalost technicko-ekonomické problematiky, především se zaměřením na oblast elektrotechniky a energetiky. Student rozvíjí ekonomické studium, získané magisterským studiem, v rámci přípravy disertační práce, jejíž téma je zpravidla zaměřeno na úkoly výzkumné činnosti katedry, případně podle individuálního zájmu, respektive zadání z praxe. Studium je zakončeno obhajobou disertační práce, která přináší nové poznatky k zadané problematice.