Česky English

Proč studovat ekonomiku a řízení na ČVUT FEL v Praze?

Konkurenční výhodu studentů potvrzují potřeby praxe 

Katedra je ve styku se svými absolventy a může tedy vymezit důvody zájmu o své studenty:

 • Absolvent má významnou šanci uplatnit se v ekonomicko-manažerských funkcích oborů, které jsou technicky velmi náročné a specifické. Svá ekonomická rozhodnutí může kvalifikovaně opírat o kvalitní znalosti technické.
 • Dokonalá znalost a orientace v předmětech matematických, aplikovaných předmětech navazujících na matematiku, stejně tak jako technickou výukou vybudované systémové myšlení dávají absolventovi možnost sebevědomého zapojení do náročných zaměstnání.
 • ČVUT je špičkovou technickou univerzitou v České republice. Elektrotechnická fakulta tradičně jednou z nejlepších na ČVUT (měřeno vědeckovýzkumnými výsledky).    
 • Rozšíříte - dokonce do určité míry - zdvojnásobíte svoji kvalifikaci. Získáte jak technické, tak manažersko-ekonomické vzdělání.
 • Velký důraz na naší katedře klademe na projekty a samostatnou práci. Studium těchto oborů je určeno pro studenty, jejichž cílem je získat velmi kvalitní základy s teoretickou průpravou, rozvinout své tvůrčí schopnosti, naučit se řešit problémy samostatně i v týmu. Ekonomika a řízení energetiky a elektrotechniky jsou multidisciplinární obory a absolventi mají možnost uplatnit se na všech úrovních technicko-manažerských funkcí ve všech oblastech lidské činnosti.
 • Vaše manažersko-ekonomické vzdělání získané v rámci technického, inženýrského myšlení, vám otevírá cestu do řady dalších oborů, jako je finanční sektor, komunikace, strategické řízení, státní správa. 
 • Reference
 • 10 důvodů proč studovat obory Ekonomika a řízení energetiky a elektrotechniky
 • Cíle studijního programu
 • Často kladené dotazy
 • Profil absolventa