Česky English

Exkurze po českých elektrárnách a rozvodnách

Specializace Ekonomika a řízení energetiky pořádá v rámci profilových předmětů pro studenty pátého ročníku čtyřdenní exkurzi po elektrárnách a rozvodnách v České republice. V minulých dvou letech jsme například navštěvovali severočeskou kondenzační elektrárnu POČERADY patřící do elektrárenské společnosti ČEZ, a.s., která je vybavena odsiřovacím zařízením, takže je schopna spalovat méněhodnotné hnědé uhlí bez velké ekologické zátěže pro své okolí, dále pak starší elektrárnu TISOVÁ(poblíž Karlových Varů) vyznačující se provozem fluidního kotle. Studenti měli možnost zhlédnout také moderní paroplynovou elektrárnu ve VŘESOVÉ patřící Sokolovské uhelné a.s. a vybavení rozvodny HRADEC, která je v současné době rozvodnou s největším průchozím elektrickým výkonem na našem území. Na programu bývá také návštěva některé vodní elektrárny v jižních Čechách, zpravidla LIPNA nebo ORLÍKU. Program uzavírá návštěva energetického hospodářství v papírnách VĚTŘNÍ poblíž Českého Krumlova a jaderné elektrárny TEMELÍN. Exkurze je nezbytným praktickým doplněním znalostí, které studenti této specializace na našem oboru získávají, neboť mohou energetická díla spatřit "zevnitř" a za běžného provozu.

Katedra děkuje společnosti ČEPS, a.s. za finanční podporu, díky které mohla celá akce realizována.