Česky English

ŠKODA AUTO a.s. - rok 2009

Škoda exkurze

ŠKODA AUTO a.s.
(22. 4. 2009)

Katedra již tradičně uspořádala v rámci předmětu MANAGEMENT VÝROBY exkurzi do akciové společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Vedle úvodního seznámení s historií firmy a rozvojem jejího výrobního programu měli studenti možnost blíže poznat principy marketingu a výroby v praxi. Mimo jiné se seznámili s náplní předvýrobní etapy i s vlastním výrobním procesem. Návštěva v různých provozech přiblížila nové prvky řízení výroby (fraktální výroba, systém JIT a KANBAN), stejně tak jako podíl automatizace ve výrobě. Další materiály k předmětu MANAGEMENT VÝROBY lze nalézt ZDE

ŠKODA AUTO a.s.
ŠKODA AUTO a.s.