Česky English

ŠKODA AUTO a.s. - rok 2016

Škoda exkurze

ŠKODA AUTO a.s.
(13. 4. 2016)

Katedra již tradičně uspořádala v rámci předmětu MANAGEMENT VÝROBY exkurzi do akciové společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Vedle úvodního seznámení s historií firmy a rozvojem jejího výrobního programu měli studenti možnost blíže poznat principy marketingu a výroby v praxi. Mimo jiné se seznámili s náplní předvýrobní etapy i s vlastním výrobním procesem. Návštěva v různých provozech přiblížila nové prvky plánování a řízení výroby (fraktální výroba, systém JIT, KANBAN, standardní plán práce linky), stejně tak jako podíl automatizace ve výrobě. V závěru exkurze se studenti seznámili s moderním zařízením a využitím nově vybudovaného Service Training Center. 

ŠKODA AUTO a.s.
ŠKODA AUTO a.s.