Česky English

Uložiště radioaktivních odpadů Richard

Jednou z tradičních exkurzí katedry je exkurze do podzemního úložiště radioaktivních odpadů pořádaná v rámci předmětu EKOLOGIE A EKONOMIKA (A1M16EKL). V podzemním úložišti Richard - Litoměřice jsou ukládány nízko a středně radioaktivní odpady pocházející především ze zdravotnictví, výzkumu a průmyslu (tzv. institucionální odpady). Úložiště provozuje Správa úložišť radioaktivních odpadů - SÚRAO. Studenti mají možnost se podrobně seznámit se způsoby sběru, zpracování a ukládání radioaktivních odpadů a současně mají možnost navštívit unikátní prostory úložiště nacházejícího se v komplexu bývalého vápencového dolu Richard II.