Česky English

Bakalářská práce A7B16BAP

Do konce zkouškového období se zapisují postupně zapisovat témata bakalářských prací do studijního systému. Témata budou většinou shodná s tématy semestrálních projektů, ale je třeba je upřesnit po dohodě s vedoucím projektu, který bude ve většině případů také vedoucím bakalářské práce. 

Studentům, kteří zpracovávali společně jedno téma semestrálního projektu, je třeba zadání bakalářské práce upravit a individualizovat.

Temata zapisuje do KOSu paní Mrkvičková.

Postup při výběru a zpracování tématu bakalářské práce a další informace naleznete na adrese závěrečné práce

Aktuality