Česky English

Controlling B1M16CTR

Cílem kurzu je prezentovat controlling jako soudobý, ucelený přístup k řízení organizace (podniku, instituce). Ukázat jeho vývoj od funkcionálního pojetí, přes reporting až po celistvý koncept řízení organizace v kontextu aktuálních publikací i špičkové praxe. Kurz zdůrazňuje klíčová propojení jednotlivých funkčních oblastí, ale také určujících procesů, resp. činností v  systému řízení organizace. Prezentuje metody a další manažerské nástroje, které lze využít pro řízení  jednotlivých součástí (entit) ve vzájemné interakci. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu, slouží ilustrační úlohy. Zejména jsou však pro výuku připraveny modely, které demonstrují klíčové integrační vazby s využitím vhodných manažerských nástrojů. Kurz navazuje zejména na předměty Ekonomika podnikání, Finanční účetnictví a Finanční management. Na seminářích při přípravě a prezentaci zadaných úloh se předpokládá práce v 2-3 členných týmech.

Dopručená literatura:

  1. Zralý, M.: Pracovní podklady ke kurzu (prezentace, slajdy, řešené úlohy) v elektronické formě
  2. Zralý, M.: Vývoj pojetí controllingu, Controlling, 1/2003, str. 3-9, ISSN 1801-6251, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení
  3. Zralý, M.: Manažerské využití hodinové nákladové sazby, Controlling, 2/2008, str. 5-14, ISSN 1801-6251, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení
  4. Zralý M.: Řízení nákladů - Sbírka úloh, skripta ČVUT (částečně)

Aktuality

Datum
Aktualita 
   

Vyučující

doc. Ing. Martin Zralý, CSc., Ing. Martin Plachý, Ph.D.

Časový program přednášek a cvičení + Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Bližší informace o předmětu

viz soubor na záložce "Přednášky"