Česky English

Ekonomika podnikání A0B16EPD

EPD - Ekonomika podnikání - A0B16EPD / A7B16EPD / A5M16EPD / B2B16EPD

Právní formy podnikání. Majetek a kapitál firmy. Základy managementu firmy. Krátkodobé a dlouhodobé financování. Základy účetnictví. Finanční výkazy a jejich struktura. Ukazatelé finanční analýzy. Rozhodování, efektivnost investic. Základy managementu, organizační struktury. Systém daní v ČR se zaměřením na daň z příjmu. Finanční trhy. Veškerá problematika je úvodem do jednotlivých disciplín managementu firmy.

Literatura:

Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada, 2007
Kislingerová a kol: Manažerské finance, Beck
Synek a kol.: Podniková ekonomika, Beck
Platné zákony ČR (Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Živnostenský zákon, ...)

Doplňková literatura:

Brealey, R.A., Meyers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí
Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress
Tepper, T., Kápl, M.: Peníze a Vy
Malý ekonomický výkladový slovník, Fialová, A plus

UPOZORNĚNÍ: Výuka předmětů Ekonomika podnikání v rozsahu 2+2 kl.z probíhá jak v zimním, tak v letním semestru v souladu s učebními plány jednotlivých studijních oborů.

Aktuality

             Náhradní zápočtový test  2016.

27.1.2016     9:00  11:00  13:00. Prosim prihlaste se do KOSu

10.2.2016    10:30 Prosim prihlaste se do KOSu

Přednášející

Prof. Oldřich Starý

 

Časový program přednášek a cvičení

A0B16EPD  Viz. osnova předmětu v KOSu

A7B16EPD  Viz. osnova předmětu v KOSu

A5M16EPD  Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

A0B16EPD  Viz. osnova předmětu v KOSu

A7B16EPD  Viz. osnova předmětu v KOSu

A5M16EPD  Viz. osnova předmětu v KOSu

 

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

2 Kontrolní testy  (dle rozvrhu cvičení), zápočtový test (Cvičení/přednáška) ve 13.týdnu

 

Podmínky udělení zápočtu

Minimální účast na cvičeních nad 50 %, napsání zápočtového testu min 25 bodů)

 

Hodnocení během semestru

Kontrolní testy (2 x 15 bodů), aktivita na cvičeních (max 10 bodů), aktivita na přednáškách  (max 5 bodů), zápočtový test (max 60 bodů)

 

Klasifikovaný zápočet

Maximálně lze dosáhnout 100 bodů,

Klasifikační stupnice

viz čl. 15 Studijního a zkušebního řádu ČVUT

Pozn. 49 bodů a méně – zápočet neudělen

Prerekvizity/Korekvizity

- / -

Prof. Oldřich Starý

Doc. Jiří Vašíček 

Materiály přednášek ke stažení:   naleznete ZDE

Téma 1    Úvod. Pravidla předmětu. Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku. Podnikatelský plán.

Téma 2     Právní formy podnikání. Majetková a kapitálová struktura podniku.

Téma 3     Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy Finanční výkazy a jejich struktura.

Téma 4     Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady.Přílohy k přednášce

Téma 5     Základy finanční analýzy. Dělení zisku, rentabilita a produktivita. Příloha k přednášce

Téma 6     Finanční matematika 1 Úrokový počet.

Téma 7     Finanční matematika 2. Cena příležitosti.

Téma 8     Základní kritéria efektivnosti (doba návratnosti, NPV, IRR). Rizika a nejistoty v podnikání.

Téma 9     Dlouhodobé financování. Akcie, obligace, bankovní úvěr, leasing. Krátkodobé financování - obchodní úvěr, směnka.

Téma 10   Daně a jak na ně. Systém daní v ČR. Daň z příjmů, spotřební daně, DPH. Veřejné finance

Téma 11   Informační systémy v manažerské praxi.

Téma 12   Strategie plánování z pohledu řízení lidských zdrojů..Management Organizační struktura firmy

Téma 13   Zápočtový test. Motivace, komunikace, řízení pracovní skupiny.

Téma 14   Rezerva, konzultace

 

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.