Česky English

Finanční management A1M16FIM

Základy financí, současná hodnota a alternativní náklad kapitálu, čistá současná hodnota, současná hodnota obligací a akcií, čistá současná hodnota a investiční rozhodnutí, výnos a alternativní náklad kapitálu, výnos a riziko, leasing nebo úvěr, daně, inflace a výnos, reálné opce a opce na cenné papíry, hodnocení opcí a jejich použití, zabezpečená pozice, krátkodobé financování, řízení hotovosti.

Doporučená literatura:

  • Brealey R.A., Myers S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Computer Press 2005
  • Levy H., Sarnat M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování, Grada Publishing, 1999 *
  • Sharpe W.F., Alexander G.J.: Investice, Victoria Publishing, 1990 *
  • Kohout P.: Peníze, výnosy a rizika, Ekopress, 1998 * Mařík M.: Určování hodnoty firem, Ekopress, 1998
  • Mařík M.: Určování hodnoty firem, Ekopress, 1998 

*) Doporučená literatura pro podrobnější studium uvedených problémů.

Časový harmonogram přednášek a cvičení

Aktuality

Přednášející: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.,

Cvičící: Július Bemš, Tomáš Králík

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

V průběhu semestru se na cvičeních budou psát dva testy, 1. test bude v 4. výukovém týdnu, 2. test bude v 9. respektive v 10. týdnu (bude upřesněno). Je možná oprava maximálně jednoho (libovolně zvoleného) testu. V tomto případě budou anulovány body z prvního pokusu a maximální počet bodů z opravného textu bude redukován na 1/2. Povolené pomůcky: obyčejná kalkulačka (nesmí komunikovat s jinými přístroji a s internetem) a pero. Porušení pravidel (např. nepovolené pomůcky, opisování a jjiné podvádění) bude hodnoceno -20 body bez nároku na opravu testu.

Domácí příprava

Nejméně týden předem budou na stránkách předmětu zadání příkladů (soubor v excelu) a jejích výsledky. V rámci domácí přípravy máte možnost získat bod za odevzdání vypracovaných příkladů právě na začátku příslušného cvičení. Odevzdání bude na listech formátu A4 čitelně psané vlastnoručně. Pokud bude listů víc, tak sešito. Obsahovat bude:

  1. stručné zadání a popis problému,
  2. teoretický základ pro výpočet (vzorce atd.),
  3. číselné dosazení a samotná kalkulace (nebo její náznak v případě, že je zdlouhavá),
  4. shrnutí/závěr/diskuse.

Podmínky udělení zápočtu

Pro udělení zápočtu je nutné získat nejméně 30 bodů ze cvičení. 

Hodnocení během semestru

Cvičení a zkouška

Body

Cvičení

60

2x Test  

50

Domácí příprava

10

Zkouška

40

Teoretický test

20

Příklady

20

Celkem

100

Moodle http://moodle.fel.cvut.cz

Bodové hodnocení

100–90

89–80

79–70

69–60

59–50

< 50

Známka (číselně)

1

1,5

2

2,5

3

4

Známka (slovně)

výborně

velmi dobře

dobře

uspokojivě

dostatečně

nedostatečně

Klasifikační stupeň

A

B

C

D

E

F

Zkouška

Zkouška je povinná i při získání více než 50 bodů z cvičení. Student musí u zkoušky získat minimálně 50 % bodů z teorie a minimálně 50 % bodů z příkladů. Na testech je povoleno používat pouze obyčejnou kalkulačku, kalkulačka nesmí komunikovat s jinými přístroji a s internetem. V praktické čáti zkoušky lze použít vlastnoručně psané poznámky na jednom listu A4.

Doporučené prerekvizity/Korekvizity

A1M16FIU, aspoň jeden z předmětů EPD, UFI, FIP z bakalářského studia

Studijní materiály nejsou aktualizovány, nejnovější verze se nachází v moodle (moodle.fel.cvut.cz).

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.