Česky English

Historie 1 B0B16HI1

Předmět se zabývá zkoumáním davových hnutí 20. století a různých podob totalitního státu. Osu výkladu tvoří politické a hospodářsko-sociální dějiny rozšířené o filozofické a psychologické souvislosti historického vývoje. Metodicky je zaměřen na odkrývání historických kořenů současného dění. Nastoluje také otázky poznatelnosti dějin či potřeby vyrovnání se s minulostí.

Literatura:

 • Nálevka, B. Světová politika ve 20.století. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. 2000
 • Luňák, P. Západ. Spojené Státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri. 1997
 • Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M. Východ.Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku. Praha: Libri.2000
 • Moravcová,D.a kol. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941. Praha: ISE.1994
 • Novák, M.(ed.) Komunismus a fašismus. Praha:ISE. 2002
 • Kershaw, I. Hitler (I. díl Hybris, II. díl Nemesis). Praha: Argo. 2004 
 • Judt, T. Poválečná Evropa. Historie po roce 1945. Praha: Slovart. 2008 
 • Buzo, A. Partyzánská dynastie. Politika a vedení Severní Koreje. Praha: BB art. 2003 
 • Křen, J. Dvě století  střední Evropy. Praha: Argo 2005 
 • Vinen, R. Evropa dvacátého století. Praha: Vyšehrad. 2007 
 • Courtois, S.(edd.) Černá kniha komunismu. Zločiny, teror, represe (I. a II. díl). Praha-Litomyšl: Paseka. 1999  

Aktuality

 

 

Předmět se zabývá zkoumáním davových hnutí 20. století a různých podob totalitního státu. Osu výkladu tvoří politické a hospodářsko-sociální dějiny rozšířené o filozofické a psychologické souvislosti historického vývoje. Metodicky je zaměřen na odkrývání historických kořenů současného dění. Nastoluje také otázky poznatelnosti dějin či potřeby vzrovnání se s minulostí.

Vyučující

PhDr. Milena Josefovičová, PhD., Mgr. Roman Elner

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

Každý student průběžně získá během semestru za aktivní účast na semináři (referát, zpracování článku, presentace jiného typu samostatné práce, vystoupení na semináři, diskuse, zpracování ppt apod.) 5 bodů do 12. týdne výuky. Udělení bodu oznámí učitel během semestrální výuky. Ve 13. týdnu výuky proběhne kontrola získaných bodů. V případě dosažení požadovaných bodů bude studentovi ve 14. týdnu udělen zápočet. V případě nízkého počtu bodů vyučující navrhne studentovi buď zpracování seminární práce nebo písemnou či ústní kontrolní práci, která proběhne ve zkouškovém období. Po úspěšném zvládnutí těchto zadání bude udělen zápočet.

Podmínky udělení zápočtu

Max. 2 neomluvené neúčasti na semináři

Hodnocení během semestru

Získání 5 bodů za aktivní účast na semináři do 12. týdne výuky

Literatura:

1. Nálevka, V., Světová politika ve 20. století, I. a II. díl.. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. 2000.
2. Luňák, P., Západ. Spojené Státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri 1997.
3. Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M., Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku. Praha: Libri 2000.
4. Moravcová, D. a kol., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941. Praha: ISE 1994.
5. Novák, M.(ed.), Komunismus a fašismus. Praha: ISE 2002.
6. Judt, T., Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945. Praha: Slovart 2008.
7. Service, R., Soudruzi. Světové dějiny komunismu. Praha: Argo/Academia 2009.
8. Vinnen, R., Evropa XX. století. Praha: Vyšehrad 2007.
9. Zubov, A., Dějiny Ruska 20. století, 1. a 2. díl. Praha: Argo 2014 a 2015. 
Osnovy přednášek:

1. Úvod do studia dějin 20. století –interpretace a neukončenost historického poznání.

2. Euro-americký svět a modernita.

3. První světová válka.

4. Poválečné změny geopolitické i společenské, versailleská Evropa.

5. Filozofické a psychologické aspekty vzniku totalitních ideologií.

6. Československo 1918-1938.

7. Sovětský Svaz a komunistické hnutí ve světě.

8. Nacismus a Německo, fašistické režimy.

9. Druhá světová válka.

10. Poválečná Evropa ve studené válce.

11. Vývoj evropského sjednocování.

12. ČSR jako součást socialistického bloku.

13. Zlomový rok 1989 - historické souvislosti současné politiky.

14. Odraz historických událostí v umění.

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.
Osnovy cvičení:

1. Úvod do studia dějin 20. století – interpretace a neukončenost historického poznání.

2. Euro-americký svět a modernita.

3. První světová válka.

4. Poválečné změny geopolitické i společenské, versailleská Evropa.

5. Filozofické a psychologické aspekty vzniku totalitních ideologií.

6. Československo 1918-1938.

7. Sovětský Svaz a komunistické hnutí ve světě.

8. Nacismus a Německo, fašistické režimy.

9. Druhá světová válka.

10. Poválečná Evropa ve studené válce.

11. Vývoj evropského sjednocování.

12. ČSR jako součást socialistického bloku.

13. Zlomový rok 1989 - historické souvislosti současné politiky.

14. Odraz historických událostí v umění.

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.