Česky English

Management A0M16MGM

Manažerské nástroje a techniky pro efektivní a moderní řízení firmy v konkurenčním prostředí.

Literatura:

Simon Sinek, Začněte s PROČ, Jan Melvil Publishing
Simon Sinek, Lídři jedí poslední, Jan Melvil Publishing
František Hroník, Manažerské příběhy, Motive Press
František Hroník, Manažerská integrita, Motive Press
Gary Hamel, Bill Breen, Budoucnost managementu, Management Press
Ken Blanchard, Spencer Johnson, Nový minutový manažer, Portál

Aktuality

Termíny zkoušek předmětu Management: 
   - bude upřesněno v průběhu semestru

 

Vyučující

PhDr. Milana Čížek Hrubá

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu + materiály k předmětu na WWW

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

-

Podmínky udělení zápočtu

max. 3 neomluvené neúčasti na cvičení, odevzání a prezentace semestrálního projektu 

Hodnocení během semestru

semestrální projekt a jeho prezentace (max. 40 bodů)

semestrální projekt na téma z managementu, zadání upřesněno ve 3. týdnu, zpracování ve skupinkách 2-3 studentů

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

60%

Zkouška

písemná, hodnocení dle ECTS stupnice

Prerekvizity/Korekvizity

- / -