Česky English

Management a ekonomika energet. soustav A1M16MES

Předmět umožňuje získání vědomostí a orientaci v oblasti managementu a ekonomiky energetických soustav. Charakterizuje náklady na energii, marginální náklady pro stanovení cen a tarifů. Nedílnými součástmi předmětu jsou principy trhu s jednotlivými formami energie a dlouhodobé a operativní rozhodování.  

Literatura:

  1. Vastl a kol.: Výtah ze studií zpracovaných pro rozvodné a výrobní podniky v energetice v letech 2000-2005
  2. Vastl a kol.: Výtah ze studií zpracovaných pro Energetický regulační úřad ČR v letech 2000-2005

Aktuality

Vyučující

Doc. Ing. Jaromír Vastl, CSc.

Cvičící

Ing. Králík, Ing. Bejbl

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu + materiály k předmětu na WWW 

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

Odevzdání a prezentace 3 případových studií (15+15+10 bodů) během semestru v předem daných termínech.

Podmínky udělení zápočtu

Odevzdání a prezentace 3 případových studií během semestru v předem daných termínech v požadované kvalitě.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

60 %

Zkouška

Písemný test + ústní část.

Prerekvizity/Korekvizity

Dopravní energetické systémy, Finanční management

Pro studenty denního a kombinovaného studia platí stejné studijní materiály. 

 

Studijní texty k jednotlivým tématickým okruhům

 

 

1. Trhy s elektřinou, s plynem a teplem Harris kapitola 2, Stoft kapitola 1
2. Subjekty, legislativa, regulace Energetický zákon
3. Obchodování s elektřinou Harris kapitola 5, Morales kapitola 2
4. Obchod s ostatními formami energie Energetický zákon
5. Marginální náklady, měrné tržby pro elektřinu prezentace k přednášce
6. Tvorba regulovaných i neregulovaných cen, tarify Harris kapitola 4, Stoft kapitola 4
7. Řízení přenosové soustavy, podpůrné a systémové služby Harris kapitola 6, Morales kapitola 3
8. Market coupling a market splitting, obchodování s přeshraničními kapacitami

viz http://www.acer.europa.eu

9. Praktické ukázky řízení soustavy a obchodování s elektřinou externí přednáška plus exkurze
10. Ekonomická efektivnost energetické soustavy Stoft kapitola 5
11. Nové trendy v řízení rozvodných soustav Morales kapitola 5
12. Teplárenství a systémové aspekty Ibler kapitola 19
13. Deriváty a jištění rizik pro výrobu a dopravu elektřiny Harris kapitola 9

Literatura ke studiu:

Chris Harris Electricity: Markets Pricing, Structures and Economics, Wiley, 2006

Steven Stoft: Power System Economics-Designing Markets for Electricity, 2002

Morales, Conejo, Madsen, Pinson, Zugno: Integrating Renewables in Electricity Markets, Springer, 2014

Ibler Z. a kol.: Energetika - technický technický pruvodce 1. díl, BEN

Ibler Z. a kol.: Energetika v příkladech - technický pruvodce 2. díl, BEN
 

Ke každému tématu je zpracována podrobná prezentace, která je k dispozici ve formátu pdf v následujících souborech:

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.

Udělení zápočtu z předmětu - vypracování tří případových studií a prezentace výsledků, jejichž zadání bude upřesněno v průběhu semestru.

 

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.