Česky English

Management výroby A1M16MAV

Management výroby jako základní hodnototvorná funkce podniku se významně podílí na splnění požadavků zákazníků, na uplatnění firmy v konkurenci, v získávání nových segmentů a trhů. Aby tuto svoji funkci plnil, musí vycházet z podnikových cílů, řídit se jednotící filozofií, kterou je v moderní firmě marketingová koncepce a využívat všech principů a nástrojů managementu. Těžiště managementu výroby je vedle těchto základních zmíněných koncepcí v realizaci komplexní standardizace a v systémovém pojetí jádra řízení výroby, tj. operativního řízení výroby. Z těchto principů vychází i výklad problematiky. Vazby jednotlivých problémových okruhů, které tvoří samostatné části následujícího textu, jsou znázorněny na následujícím schématu:   

Literatura: 

  1. Tomek, G., Vávrová, V.: Průmysl 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje, Professional Publishing, Praha 2017
  2. Tomek, G., Vávrová, V.: Integrované řízení výroby, Grada, Praha 2014
  3. Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Professional Publishing, Praha 2012
    Tomek, G., Vávrová, V.: Řízení výroby a nákupu, Grada, Praha 2007
  4. Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Grada, Praha 2001
  5. Stevenson, W.J.: Operations Management, McGraw-Hill Inc, 2001
  6. Dilworth, J.B.: Operations Management. McGraw-Hill Inc., 1992

Aktuality

Vyučující

 

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

 

Podmínky udělení zápočtu

 

Hodnocení během semestru

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

Zkouška

 

Prerekvizity/Korekvizity

- / -