Česky English

Podnikovy management

Postupy a techniky pro přípravu podnikatelských projektů. Principy a metody plánování a řízení realizace projektů. Řízení integrace a rozsahu projektu. Řízení času, nákladů, zdrojů, kvality, lidských zdrojů, komunikace, rizik. Případové studie v programu Microsoft Project.

Literatura:

  1. Schwabe, K.: Řízení projektů v IT. Praha. Computer Press 2007
  2. Dolanský, V., Měkota V., Němec, V.: Projektový management. Praha. GRADA PUBLISHING 1996
  3. Milosevice, D.: Project Management Toolbox. John Wiley & Sons, Inc. 2003

Aktuality