Česky English

Projekt individuální A1M16IND

Studenti absolvují předmět B1M16IND Individuální projekt dle seznamu seminářů a jejich vedoucích. 

Rozdělení studentů mezi jednotlivé vedoucí seminářů pro zimní semestr 2018/2019 bude provedeno po rezervaci a schválení témat v závislosti na odborném zaměření rezervovaných témat. 

Garantem pro obor Ekonomika a řízení elektrotechniky je Ing. Jandera.

Garantem pro obor Ekonomika a řízení energetiky je doc. Vastl.

První dva semináře 2.10 a 9.10. jsou společné pro všechny studenty obou magisterských oborů(místnost T2:A4-205, od 7.30, dne 9.10. od 8.00).

Ve dalším týdnu již platí rozvrh seminářů dle rozpisu jednotlivých vyučujících.

 

Pokyny pro zadávání závěrečných prací naleznete zde

 

Studenti si mohou vybírat  témara z volných témat v KOSu, nebo si dohodnout téma s učitelem z katedry, z externích zdrojů, nebo si mohou navrhnout vlastní téma.

Vlastní nebo externí návrhy posílejte k posouzení obsahu a souladu s oborem na adresu vasicek@fel.cvut.cz

Schválená témata budou studenti nejprve řešit v předmětu "individuální projekt", v dalším semestru se předpokládá zadání tématu jako závěrečné práce.

Přehled témat, obhajovaných na katedře v červnu 2018 je uveden v sekci státní závěrečné zkoušky. Obhájené práce jsou zveřejněny na adrese https://dspace.cvut.cz/

 

 

 

 

Aktuality

Studenti jsou na jednotlivé semináře zařazeni podle tématu své práce.

Zápočet z předmětu B1M16IND uděluje vedoucí semináře. Stanoví konkrétní podmínky jeho udělení (harmonogram, presentace, stupeň rozpracovanosti tématu práce). Vedoucí semináře a studenti se řídí pravidly pro zadávání a zpracování závěrečných prací na katedře K13116.

V dalším semestru si studenti zapisují předmět BDIP25 a pokračují v řešení své diplomové práce.