Česky English

Řízení projektů A1B16RIP

Východiska managementu projektu. Proces přípravy a realizace projektu. Projektové plánování. Týmový management projektu. Informační systém řízení projektu. Softwarová podpora pro plánování a řízení projektu.

Literatura:

  1. Rosenau, M. D.: Řízení projektů. Computer Press, Praha 2000
  2. Schwabe, K.: Řízení projektů v IT. Computer Press, Praha 2007
  3. Burke, R.: Project management – Planning and Control Techniques, John Wiley, Chichester 1999

Aktuality

 Datum: Aktualita
   

Vyučující

Doc. Ing. Otto Pastor, CSc.

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

-

Podmínky udělení zápočtu

Nejméně 50% prezence na cvičení, zpracování zadaných případových studií

Hodnocení během semestru

Případové studie 20% z celkového hodnocení

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

80 %

Zkouška

Písemná

Prerekvizity/Korekvizity

-