Česky English

Systémové inženýrství a rozhodování A1M16SIR

Systémový přístup a rozhodování v manažerské praxi, rozhodovací modely, teorie her, rozhodování za rizika a neurčitosti, vícekriteriální rozhodování, stochastické programování, expertní systémy, shluková analýza, identifikace, dekompozice a analýza systémů  

Doporučená literatura:

  1. DUDORKIN J.: Systémové inženýrství a rozhodování, skriptum ČVUT FEL
  2. FOTR J., DĚDINA J.: Manažerské rozhodování, Ekopress 1997
  3. WISNIEWSKI M.: Metody manažerského rozhodování, Grada 1996

Odkaz na výsledky z předmětu naleznete v sekci "Cvičení" (po autentizaci)

Aktuality

Datum: Aktualita
   

Vyučující

Prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu + materiály k předmětu na WWW

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

výpočetní test v cca 12. týdnu (bude upřesněno na cvičeních)

Podmínky udělení zápočtu

max. 3 neomluvené neúčasti na cvičení, nebo max. 4 neomluvené neúčasti na cvičení a minimálně 25 bodů ze cvičení (test + semestrální práce)

Hodnocení během semestru

výpočetní test (max. 20 bodů)
nepovinná semestrální práce (max. 20 bodů)

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

60%

Zkouška

písemná, výpočetní část (max. 20 bodů), teoretická část (max. 40 bodů), pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba získat více než 30% bodů jak z teoretické tak i z výpočetní části zkoušky

Prerekvizity/Korekvizity

A1M16OVY (X16OVY) / -  

Podrobnosti

Viz:  Pravidla hodnocení - prezenční studium

Zadání semestrální práce

Software pro podporu vícekriteriálního rozhodování

     Vytvořený v rámci BP studenty katedry
     SANNA
     MCAKOSA
     MyChoice

 

Pro zobrazení více informací je nutné se přihlásit.