Česky English

Účetnictví a finance A7B16UFI

Předmět Účetnictví a finance A1B16UFI je určen jako povinný předmět studijního programu EEM a je zařazen do 6.semestru.
Předmět Účetnictví a finance A7B16UFI je určen jako povinný předmět studijního programu STM-ECTS a je zařazen do 4.semestru.

Při psaní testů lze použít kalkulačku a vlastnoručně psané  symbolické vzorce a rovnice na jedné straně listu, max. A4, Teoretické poznámky a použití ICT technologií při testu není dovoleno ! ! !

Literatura:

  1. D. Kovanicová: Nová abeceda účetnictví
  2. D.Kovanicová:  Finanční účetnictví
  3. Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress
  4. E. Kislingerová a kol. Manažerské finance
  5. Brealey R.A., Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria Publishing. 1994

Zákon o účetnictví a související předpisy:

České účetní standardy

Aktuality

 

 

Vyučující

Prof. Ing. Oldřich Starý, Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc., Ing. Josef Černohous

Časový program přednášek a cvičení

Viz. osnova předmětu v KOSu 

Doporučená literatura

Viz. osnova předmětu v KOSu

Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

1. 20 bodový test cca 20 min ( 6 týden) 

2. 30 bodový test  cca 30 min (10. týden) 

Podmínky udělení zápočtu

Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň 15 bodů za testy  a mít nejvýše dvě neomluvené  neúčasti na cvičení. 

Hodnocení během semestru

2 malé testy

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

50%

Zkouška

Zkouškový test  - teoretická část + příklady 

Součástí celkového hodnocení jsou získané body v semestru

Prerekvizity/Korekvizity (pro studenty EEM)

EKP nebo EPD