Česky English

Závěrečné práce

 

Pokyny pro zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na katedře K13116

Studenti si mohou vybírat  témata z volných témat v KOSu, nebo si dohodnout téma s učitelem z katedry, z externích zdrojů, nebo si mohou navrhnout vlastní téma.

Vlastní nebo externí návrhy posílejte spolu s osnovou práce k posouzení obsahu a souladu se studijním oborem na adresu vasicek@fel.cvut.cz.

Schválená témata budou studenti nejprve řešit v předmětu "individuální projekt", v dalším semestru se předpokládá zadání tématu jako závěrečné práce.

Přehled témat, obhajovaných na katedře v červnu 2018 je uveden v sekci státní závěrečné zkoušky. Obhájené práce jsou zveřejněny na adrese https://dspace.cvut.cz/

 

Bakalářské a magisterské práce, projekty a kariéra

 

Externí návrhy témat projektů a diplomových prací pro školní rok 2019/2020 (seznam je průběžně doplňován)

Odkaz na aktuální externí návrhy - červen 2019 - ČEZ a.s. 

Odkaz na aktuální externí návrhy - červen 2019 - E.ON a.s.

Návrhy témat diplomových prací od firmy TAURES, a.s. 

Návrhy témat diplomových prací od firmy PREdistribuce, a.s. 

 

 

Externí návrhy témat projektů a diplomových prací pro školní rok 2018/2019 

- témata pro studenty EEM od PREdistribuce, a.s.

- témata diplomových prací pro obor Ekonomika a řízení energetiky Energetický regulační úřad (Praha)

- odkaz na externí návrhy - ČEZ a.s.

- odkaz na externí návrhy - E.ON, a.s.

- odkaz na externí návrhy - ČEPS, a.s.

Po dohodě na tématu s externím pracovníkem zašlete téma i s osnovou studijní referentce katedry a v kopii na adresu vasicek@fel.cvut.cz.

Návrhy témat závěrečných prací od učitelů katedry pro Váš obor najdete v KOSu mezi volnými tématy nebo volnými rámcovými tématy. 

 

 

 

Diplomové semináře v předmětu B1M16IND vedou určení učitelé podle odborného zaměření.rezervovaných témat. Rozdělení studentů na diplomové semináře bude provedeno v souladu s tematickým zaměřením jednotlivých učitelů katedry po výběru resp. přidělení témat studentům.

 

Semináře v bakalářském studiu v oboru Elektrotechnika a management vede Ing. Vítek a Ing. Mikeš společně pro předměty B1B16IND a B1PROJ4.

Garanty předmětu BD1M16IND pro studenty kombinovaného studia (KS) jsou

doc. Vastl       (obor ekonomika a řízení energetiky)

Ing. Jandera    (obor ekonomika a řízení elektrotechniky) 

 

Závěrečná práce se odevzdává studijní referentce na sekretariátě katedry v úředních hodinách (Po-Čt 9-11, 14-15, v pátek do 12 hodin). V souladu s nově upravenou směrnicí děkana ze dne 28.4.2017 se práce odevzdává v papírové, tištěné verzi  ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží student po obhajobě zpět. Přílohou práce jsou všechny výpočtové soubory a případné další přílohy. Před odevzdáním práce na sekretariátě katedry student nahraje práci v elektronické podobě včetně příloh do KOSu podle pokynů, zveřejněných na stránce http://www.fel.cvut.cz/cz/education/vlozeni-prace.pdf. Vložením práce do KOSu je hlavní soubor práce v pdf automaticky zveřejněn na https://dspace.cvut.cz/. Zápočet za diplomovou práci uděluje vedoucí práce, vedoucí diplomového semináře nebo pověřený pracovník katedry. Zápočet za bakalářskou práci uděluje její vedoucí nebo na jeho návrh pověřený pracovník katedry.  Oponenty závěrečné práce stanovuje katedra.