Informace ke státním závěrečným zkouškám

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské i magisterské studium, se konají na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd, a to vždy na závěr zimního a letního semestru akademického roku. Termíny pro přihlášení a termíny obhajob jsou uvedeny v Harmonogramu akademického roku.

Ve Směrnici děkana pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech na ČVUT FEL jsou uvedeny podmínky pro přihlašování ke SSZ (požadovaný počet kreditů, podmínky pro úspěšné odevzdání závěrečné práce apod.).

Okruhy pro bakalářské SSZ lze nalézt na webu fakulty pro specializaci Elektrotechnika a management v programu EEM - akreditace 2018 a EEM 2016.

Okruhy pro magisterské SSZ lze nalézt na webu fakulty pro specializaci Management energetiky a elektrotechniky v programu EEM - akreditace 2018.

Další důležité informace k bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušce jsou na webu fakulty.

 

Důležité upozornění (wiz web fakulty - sekce vyhlášky a předpisy) - nová vyhláška děkana FEL č. 6/2021

1. Ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) konané v červnu 2021 bylo možné se přihlásit do 30. 4. 2021. 

- termín pro odevzdání bakalářské/diplomové práce je 21. 5. 2021.

2. Ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) konané v poprázdninovém zářijovém termínu se mohou studenti

- přihlášení k červnovému termínu SZZ přehlásit prostřednictvím své studijní referentky nejpozději do 21. 5. 2021 (pokud tak již neučinili); vyplněnou žádost lze poslat mailem

- dosud nepřihlášení k žádnému termínu SZZ se mohou k poprázdninovému termínu sami přihlásit prostřednictvím KOSu nejpozději do 21. 5. 2021.

- termín pro odevzdání bakalářské/diplomové práce je 13. 8. 2021.

Odevzdání práce je akceptováno po nahrání do KOSu. Studenti odevzdávají text závěrečné práce v souboru pdf a výpočtové přílohy ve formátu excel apod. Dva vytištěné výtisky studenti přinesou na katedru nejpozději v den obhajoby.

 

Státní závěrečné zkoušky na K13116

Obhajoby v zářijovém termínu proběhnou ve dnech středa 1.9. 2021 (magistři) a úterý 7.9. (bakaláři) v místnosti JP: B-571, Jugoslávských partyzánů, 5. patro
 
Harmonogram může být upřesněn po uzavření studijních plánů studentů.
 
Magisterské obhajoby - harmonogram
 
Bakalářské obhajoby - harmonogram

Pro vstup do budovy FEL platí podmínky dle příkazu rektora ČVUT – viz https://fel.cvut.cz/cz/covid

Jakékoliv další otázky směrujte na sekretariát katedry nebo na adresu vasicek@fel.cvut.cz

 

 

Státní závěrečné zkoušky v červnu 2021
 
HARMONOGRAM obhajob bakalářských prací červen 2021
 
HARMONOGRAM obhajob diplomových prací červen 2021
 
 

Státní závěrečné zkoušky v únoru 2021 

středa 3.2.2021 - bakaláři      HARMONOGRAM

čtvrtek 4.1.2021 - magistři    HARMONOGRAM