Česky English

Informace o studiu

JE PŘÍPRAVA MANAŽERŮ PRO PRAXI VÝSADOU EKONOMICKY ZAMĚŘENÝCH FAKULT?

NIKOLIV !

Technické vysoké školy jsou dnes rovnocennými partnery, pokud jde o formování manažerů, kteří se nutně střetávají s ekonomickou problematikou v rámci svého převážně technického zaměření.

Úkolem elektrotechnické fakulty je vychovávat vysokoškolsky vzdělané odborníky se znalostmi nezbytnými k řešení rozvoje elektrotechniky a informatiky, rozvíjet vědeckou práci, vychovávat nové vědecké pracovníky a být centrem pro vědeckou a výchovnou činnost v dané oblasti. Ani v současné době není tento záměr realizovatelný bez nezbytného vzdělání ekonomického a zejména bez seznámení s manažerskou prací.

Katedra působí jednak jako garant samostatných bakalářských a magisterských studijních oborů, doktorského studijního oboru, jednak jako garant doplňujícího manažersko-ekonomického vzdělání pro studenty elektrotechnické fakulty. Katedra garantuje následující studijní obory.

Posláním katedry je dále nabídka ekonomicko-manažerských předmětů v ostatních bakalářských, případně magisterských oborech, podle jednotlivých studijních plánů. V neposlední řadě nabízí katedra humanitní předměty, jejichž cílem je spoluvytváření moderního image technické univerzity tím, že vnáší do technicky zaměřeného studia nezbytný společenský pohled, případně umožňuje rozvoj osobních zájmů studenta (filozofie, psychologie, sociologie, etika, teologie atp.).