Česky English

prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

Kontaktní e-mail: knapek (zavináč) fel.cvut.cz
Telefon (pevná linka): +420 22435 3315
Místnost: Z2:B2-316
Funkce: vedoucí katedry
ResearcherID: O-7864-2014
ORCID: 0000-0001-5310-7993

VZDĚLÁNÍ

 • Ing.: ČVUT FEL v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky na ČVUT FEL (1985)
 • CSc.: ČVUT FEL v Praze, obor Odvětvové a průřezové ekonomiky (1993)
 • doc.: ČVUT FEL v Praze, obor Management a ekonomika elektrotechniky a energetiky (2003)
 • prof.: ČVUT FEL v Praze, obor Management a ekonomika elektrotechniky a energetiky (2015)

ODBORNÁ A PROFESNÍ ČINNOST

 • 1989-1991: vědecký pracovník v Ústavu obecné energetiky ČSAV
 • od 1991 působí na ČVUT FEL na katedře Ekonomiky, manažerství a humanitních věd jako vyučující ekonomicko-manažerských předmětů (Systémové inženýrství a rozhodování, Operační výzkum, Ekologie a ekonomika, Úvod do ekonomiky energetiky, Obnovitelné zdroje energie)
 • 1991 až 2003 působí na pozici odborného asistenta, od roku 2003 na pozici docenta a od roku 2015 na pozici profesora
 • od 2006 je vedoucím katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd ČVUT FEL

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • ekonomické a systémové aspekty rozvoje energetiky, trh s energiemi
 • ekonomické a systémové aspekty obnovitelných zdrojů energie
 • ekonomická efektivnost energetických projektů
 • biomasa pro energetické účely, efektivnost, potenciály
 • systémy managementu jakosti

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH KOMISÍCH A ORGÁNECH

 • Prezident České společnosti pro ekonomiku energetiky (CZAEE), národní afilace celosvětové organizace International Association for Energy Economics (od roku 2012)
 • Člen Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, Úřad vlády ČR, (od 2014)
 • Člen česko-rakouské vědecké pracovní skupiny „Trvale udržitelná energetická politika v Evropě“ vzniklé na základě mezivládní dohody (od 2003 do 2010), aktivity skupiny pokračují s podporou MZV dosud
 • Člen redakční rady časopisu Acta Pruhoniciana (vydavatel VÚKOZ Průhonice, v.v.i.) – od 2013 do 2014
 • Předseda Programové komise pro certifikaci osob, Česká společnost pro jakost (od 2007 dosud)
 • Člen komise - pracovního týmu pro podporu programu úspor obnovitelných zdrojů energie, MŽP, jmenování ministrem ŽP (2006)
 • Volený člen předsednictva České společnosti pro jakost odpovědný za certifikaci (1999-2001, 2003-6)
 • Volený člen zastupitelstva České společnosti pro jakost (1995-1998)
 • Člen Technického výboru pro certifikaci personálu v rámci akreditačního systému České republiky, jmenován ředitelem Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (od roku 1999 dosud)

ODBORNÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST

Podílel se na řešení řady výzkumných a aplikačních projektů v rámci grantů VaV, v rámci studií pro centrální orgány (ERÚ, MŽP, MPO, SÚRAO, atd.) a v rámci aplikačních projektů zejména pro energetické podniky (např. ČEZ, a.s., PRE, a.s., EP Holding, a.s., atd.).

ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY - VÝBĚR

 • 2011-2013: Design and impact of a harmonised policy for renewable electricity in Europe. Intelligent Energy Europe – the Competitiveness and Innovation Framework Programme č. IEE/10/437/SI2.589880 spoluřešitel projektu EU (odpovědný řešitel za ČVUT FEL v rámci konsorcia řešitelů), koordinátor TU Wien,
 • 2014-2017: Potenciál biomasy jako energetického zdroje pro krytí lokálních, regionálních či celostátních potřeb paliva, projekt TAČR, č. TA04020970, odpovědný řešitel za ČVUT FEL v rámci konsorcia řešitelů
 • 2010–2013: Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích, projekt MV č. VG20102013060 v rámci bezpečnostního výzkumu ČR, odpovědný řešitel za ČVUT FEL v rámci konsorcia řešitelů
 • 2006-2011: Nepotravinářské využití biomasy pro energetické účely, projekt MŠMT 2B06131, odpovědný řešitel za ČVUT FEL v rámci konsorcia řešitelů
 • 2007-2010: Metodika analýza potenciálu biomasy v ČR, projekt MŽP č. SP/3g1/24/07, odpovědný řešitel za ČVUT FEL v rámci konsorcia řešitelů

VYBRANÉ PUBLIKACE

Články v časopisech

 • VÁVROVÁ, K., KNÁPEK, J., a WEGER, J. Short-term boosting of biomass energy sources – Determination of biomass potential for prevention of regional crisis situations. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, 67s. 426-436. ISSN 1364-0321
 • KNÁPEK, J., et al. Effectiveness of biomass for energy purposes: a fuel cycle approach. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. 2015, 4(6), s. 575-586. ISSN 2041-8396.
 • BEMŠ, J., et al. MODELLING OF NUCLEAR POWER PLANT DECOMMISSIONING FINANCING. Radiation Protection Dosimetry. 2015, 164s. 519-522. ISSN 0144-8420.
 • VÁVROVÁ, K., KNÁPEK, J., a WEGER, J. Modeling of biomass potential from agricultural land for energy utilization using high resolution spatial data with regard to food security scenarios. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014, 35s. 436-444. ISSN 1364-0321.
 • KNÁPEK, J., WEGER, J., a HAVLÍČKOVÁ, K. Modelling of biomass prices for bio-energy market in the Czech Republic. Simulation Modelling Practice and Theory. 2011, 19(9), s. 1946-1956. ISSN 1569-190X.
 • VÁVROVÁ, K. a KNÁPEK, J. Economic Assessment of Miscanthus Cultivation for Energy Purposes in the Czech Republic. Journal of the Japan Institute of Energy. 2012, 91(6), s. 485-494. ISSN 0916-8753.
 • KNÁPEK, J., EFMERTOVÁ, M., a MIKEŠ, J. Nuclear Energy in Czechoslovakia. An Outline and Description of Its Development Trends.. Annales historiques de l´électricité. 2011, V(10), s. 59-81. ISSN 1762-3227.
 • KNÁPEK, J., et al. Modelování ceny biomasy ze strany nabídky a poptávky. Acta Pruhoniciana. 2012, 0(101), s. 97-108. ISSN 0374-5651.
 • VÁVROVÁ, K. a KNÁPEK, J. Metodika tvorby cenových map biomasy na zemědělské půdě s využitím GIS. Acta Pruhoniciana. 2012, 0(100), s. 41-49. ISSN 0374-5651.

Knihy

 • AJANOVIC, A. a KNÁPEK, J. Comparing Major Trends in Passenger Car Transport in Austria and the Czech Republic. In: HAAS, R., AJANOVIC, A., a KNÁPEK, J., eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.. 2015, s. 169-185. ISBN 978-80-7478-993-9.
 • KNÁPEK, J. a HAAS, R. Recent Changes and Future Challenges on European Electricity Markets. In: HAAS, R., AJANOVIC, A., a KNÁPEK, J., eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.. 2015, s. 95-112. ISBN 978-80-7478-993-9.
 • KNÁPEK, J., VÁVROVÁ, K., a WEGER, J. Biomass Potential – Biofuels in the Czech Republic. In: AJANOVIC, A., HAAS, R., a KNÁPEK, J., eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.. 2015, s. 47-62. ISBN 978-80-7478-993-9.
 • KNÁPEK, J., HAAS, R., a RESCH, G. Trends in Renewable Electricity and Corresponding Support Costs in the EU-28 with a Special Focus on the Czech Republic and Austria. In: HAAS, R., KNÁPEK, J., a AJANOVIC, A., eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.. 2015, s. 25-45. ISBN 978-80-7478-993-9.
 • AJANOVIC, A., KNÁPEK, J., a HAAS, R. Energy Supply, Energy Consumption and the Environment: the Czech Republic and Austria in an International Context. In: KNÁPEK, J., HAAS, R., a AJANOVIC, A., eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.. 2015, s. 9-23. ISBN 978-80-7478-993-9.
 • KNÁPEK, J., et al. Competitiveness of Intentionally Planted Biomass for Energy Purposes. In: HAAS, R., AJANOVIC, A., a KNÁPEK, J., eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.. 2015, s. 79-94. ISBN 978-80-7478-993-9.
Kompletní přehled publikací - V3S

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

 • Dlouhodobá spolupráce s TU Wien (Vienna University of Technology Institute of Energy Systems and Electrical Drives Energy Economics Group) od roku 2003 – pravidelné přednášky v rámci programu ATHENS, spolupráce při řešení společných projektů v rámci činností česko rakouské vědecké pracovní skupiny, lektor v rámci MSc. programu „Renewable Energy in Central and Eastern Europe“, pozice guest professor. V rámci spolupráce s TU Wien (spolu s VŠE a ÚJEP) spoluorganizace Interdisciplinární bilaterální zimní a letní školy o energetických systémech v ČR a Rakousku
 • Externí expert Mezinárodní agentury pro atomovou energii v rámci projektu “Developing a New Iteration of Decommissioning, Spent Fuel and Low and Intermediate Level Waste Management Programmes for the Krško Nuclear Power Plant” for Agency of Radwaste Management, Slovinsko, 2011