Biorafinace jako oběhové technologie

Vedoucí projektu: prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

NCK BIOCIRTECH pokrývá celou problematiku zpracování biomasy mikrobiální, rostlinné, živočišné i odpadní včetně komunálního původu a čistírenských kalů pomocí chemických, biochemických i fyzikálních procesů za účelem získání cenných produktů s vysokou přidanou hodnotou využitelných v potravinářství, zemědělství, zpracovatelském i energetickém průmyslu.

Výstupy projektu

Cílem jsou nové produkty z obnovitelných zdrojů zpracované environmentálně šetrnými technologiemi v souladu s cirkulární ekonomikou řešící aktuální společenská témata (potravinová udržitelnost, využívání přírodních zdrojů, udržitelná energetika). Výzkumný potenciál pracovišť zvýší konkurenceschopnost českých podniků (nejen účastníků projektu) ve světě a obohatí jejich komerční sortiment.

Lidé na projektu

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.: příjemce/koordinátor, odpovědný řešitel Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc,

Další účastník: ČVUT, odpovědný řešitel: prof. Ing. Jaroslav Knápek, účastníci: Ing. Tomáš Králík Ph.D., Ing. Miroslav Vítek, CSc., Ing. Blanka Kučerková, Ing. Jan Jandera, Ph.D.

Další účastníci:

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.        

 • Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí

 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 

 • Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

 • BRIKLIS, spol. s r.o.         

 • Algamo s.r.o.

 • REMA Systém, a.s.

 • RABBIT Trhový Štěpánov a.s.

 • RNDr. David Novotný, Ph.D.

 • EcoFuel Laboratories s.r.o.

 • Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Trvání projektu

1/2019-12/2020

Financování

Projekt č. TN01000048 podpořený Technologickou agenturou ČR (TA ČR)