Česky English

Ing. Martin Beneš, PhD.

Kontaktní e-mail: benes zavináč fel.cvut.cz

Telefon (pevná linka): +420 22435 3309/3310

Místnost: Z2:B2-318/308a

Funkce: odborný asistent

ResearcherID: G-3770-2017
ORCID: 0000-0002-3622-2575

 

VZDĚLÁNÍ

• Ing.: ČVUT FEL v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky na ČVUT FEL (1991)

• Certificate in Management: Sheffield Business School (1996)

• PhD.: ČVUT FEL v Praze, obor Ekonomika a řízení podniku (2001)
 

ODBORNÁ A PROFESNÍ ČINNOST

 • 1991 až dosud působí na ČVUT FEL na pozici odborného asistenta na katedře Ekonomiky, manažerství a humanitních věd jako vyučující předmětů (Výroba energie, Management výroby energie, Corporate finance)

 

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • řešení širokého spektra úloh z oblasti ekonomiky a řízení se specifickým zaměřením na oblast ekonomiky energetiky

 • ekonomická efektivnost energetických projektů

 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH KOMISÍCH A ORGÁNECH

 • Tajemník České společnosti pro ekonomiku energetiky (CZAEE), národní afilace celosvětové organizace International Association for Energy Economics (od roku 2012)

   

ODBORNÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST

Podílel se na řešení řady projektů pro energetické podniky (např. ČEZ, a.s., PRE, a.s., atd.). Dále se účastnil zpracování mnoha znaleckých posudků pro soudy.

 

VYBRANÉ PUBLIKACE

 • Králík, T.; Beneš, M.: Economic Evaluation of Energy Storage Using the Power Deviation Prices - the Load Diagram Pricing Method. In: Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. pp. 131-142. ISBN 978-80-7478-993-9.

 • Vastl, J.; Vašíček, J.; Starý, O.; Beneš, M.: Oponentní posudek studie Návrh principů regulace IV. regulačního období pro odvětví elektroenergetiky. 2014.

 • Beneš, M.; Starý, O.; Vastl, J.: Supply Curves for Ancillary Services for Planning. In: The 4th International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), 2011, pp. 150-154. ISBN 978-1-936338-35-1. Available from: http://www.iiis2011.org/imeti/

 • Beneš, M.; Starý, O.: Valuation of Renewable Electricity Sources Load Diagram. In: Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Economic Crisis. Cleveland: IAEE, 2010, pp. 1-4. ISSN 1559-792X. Available from: http://www.iaee.org

 • Beneš, M.; Starý, O.: Economic Risk in PPP Energy Projects.In: Energy, Policies and Technologies for Sustainable Economies - WEB. Cleveland: IAEE, 2009, pp. 1-9. Available from: http://www.aaee.at/2009-IAEE/uploads/fullpaper_iaee09/P_421_Benes_Martin_2-Sep-2009,%2010:00.pdf

Kompletní přehled publikací

 

V Praze dne 25. 4. 2017